Cze 30, 2013

Opublikowany by w Edukacja, Nauka, Wiedza | 0 Comments

Znaczenie logiki w prawie

Znaczenie logiki w prawie

Większość studentów prawa, przekraczając progi swej uczelni na pierwszym roku studiów zastanawia się, po co w planie studiów umieszczono przedmiot o nazwie logiki. Po co właściwie prawnikowi logika? Niewątpliwie celem tego przedmiotu jest przygotowanie przyszłego adwokata czy radcy prawnego do formułowania myśli, argumentowania, poprawnego myślenia. Są to umiejętności niezbędne dla przyszłego prawnika. Jak osiągnąć ten cel? Można to zrobić jedynie poprzez zrozumienie odpowiednich pojęć, reguł, wiadomości oraz nabycie umiejętności, jak je wykorzystać. Nauczenie tego studentów jest niezwykle ważne dlatego większość uniwersytetów podchodzi do sprawy niezwykle poważnie. Organizowane są zarówno wykłady jak i ćwiczenia praktyczne w trakcie których analizuje się i rozwiązuje różnego rodzaju problemy czy przykłady. Często wymagają one opanowania technik formalnych. Po tak intensywnym kursie student prawa powinien umieć a przede wszystkim rozumieć podstawowe pojęcia logiki formalnej, szczególnie zaś te z zakresu rachunku zdań, predykatów, teorii nazw, rachunku zbiorów, relacji, erotetyki, modalności. Ważna jest również znajomość konstrukcji logicznych. Konieczne jest to aby poznać i zrozumieć związki pomiędzy językiem logicznym a językiem naturalnym (w tym prawniczym). Każdy student, który chce w przyszłości zostać dobrym prawnikiem powinien też umieć posługiwać się podstawowymi pojęciami logiki formalnej oraz jej konstrukcjami. Przydatną umiejętnością jaką nabywa się w trakcie kursu logiki na prawie jest też umiejętność analizowania tekstów, które są sformułowane w języku prawniczym oraz prawnym oraz wypowiedzi uczestników dyskusji prawniczej pod tym kontem czy są zgodne z konstrukcjami logicznymi. Na koniec to co najważniejsze. Umiejętności nabyte przy studiowaniu logiki pozwalają na podejmowanie i uzasadnianie decyzji, nie zapominając o konstrukcjach logicznych.

Comments are closed.