Maj 14, 2013

Opublikowany by w Angielski, Metody nauczania, Porady, Szybkie uczenie się, Techniki, Tłumaczenia | 0 Comments

Zasady przeprowadzania rozprawy

Zasady przeprowadzania rozprawy

Istnieje kilka zasad, zgodnie z którymi przeprowadzane są rozprawy sądowe. Te najważniejsze to przede wszystkim zasada jawności powstępowania, co oznacza, że dozwolona jest obecność publiczności (z kilkoma wyjątkami); zasada bezpośredniości, polegająca na tym, że sąd bezpośrednio zapoznaje się z dowodami, przesłuchuje świadków, przeprowadza oględziny; zasada ustności, oznacza, że postępowanie nie odbywa się za pośrednictwem dokumentów ale przez wypowiedzi zainteresowanych osób oraz zasada równości stron, polegająca na tym, że obie strony mają prawo do zgłaszania wniosków i żądań. Poza tymi podstawowymi, nadrzędnymi zasadami, sąd kieruje się podczas prowadzenia rozprawy także innymi. Jak już zostało wspomniane, rozprawy są jawne więc dozwolona jest obecność publiczności. Warto jednak pamiętać, że mimo to nie każdy może w rozprawie uczestniczyć. Ten przywilej przysługuje tylko osobom pełnoletnim, które nie są uzbrojone. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zezwolić na obecność na rozprawie osobom niepełnoletnim. Na salę rozpraw nie zostaną wpuszczone także osoby, których stan nie licuje z powagą sądu. Sąd może również wyłączyć jawność rozprawy. Wtedy na sali mogą być obecne jedynie osoby biorące udział w postępowaniu oraz po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego a także przez oskarżonego. Kolejną sprawą, o której warto zapamiętać jest to, że przesłuchanie świadka nie może odbywać się przy obecności innych świadków, którzy nie zostali jeszcze przesłuchani. Kolejną zasadą jest by wszyscy obecnie w trakcie trwania rozprawy wstawali, kiedy są wchodzi i opuszcza salę rozpraw. Należy wstać również, kiedy sąd zwraca się do nas bezpośrednio. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przewodniczący zwolni nas z tego obowiązku. Warto pamiętać o tych kilku zasadach a wizyta w sądzie nie będzie wówczas aż tak stresująca.

Comments are closed.