Sie 21, 2013

Opublikowany by w Metodyka | 0 Comments

Tworzyć nowe słowa

Tworzyć nowe słowa

Człowiek jest istotą nie tylko bardzo towarzyską, ale również twórczą. Nie każdy jednak może pisać sonaty czy też opowiadania. Jednakże chyba wszystkim zdarzyło się przez przypadek powiedzieć czy też napisać jakieś słowo, którego znaczenie zna tylko on sam. Może się wydawać, że wszystkie przedmioty mają już swoją nazwę. Jest to jednak nie możliwe, gdyż wiele krajów tworzy nowe rzeczy i nazywa je swoim językiem. Zdarza się, że nie potrafi nikt znaleźć odpowiednika danego przedmiotu w swojej ojczystej gwarze. Próby stworzenia nowego słowa kończą się powstaniem neologizmu. Pojawiają się one w przeróżnych dziedzinach życia. Biegłymi operatorami neologizmów z pewnością są dzieci. To właśnie one są ekspertami w słowotwórstwie. Zanim pojmą jak poprawnie używać języka ludzkiego, przechodzą przez różne etapy swojej własnej gwary, ułatwia to im porozumienie się z mamą i przedstawienie jej swoich odczuć i wymagań. Dział gramatyki zajmujący się słowotwórstwem, bada genezę powstania danego słowa, jego korzenie historyczne oraz co ono mogło oznaczać w przeszłości. Wiadomym jest, że coś musiało się od czegoś wziąć, gdyż nic nie powstaje z próżni. Słowotwórstwo, jego podtypy, pozwalają znawcom języków, odkryć historię danego wyrazu. Dzięki derywacji, mogą powstać nowe słowa, poprzez dodanie do podstawy jakiegoś przedrostka. Jest to ciekawy rodzaj słowotwórstwa, pozwalający na rozwijanie się języka. Przez to mowa nie może być uznana za martwą. Jednakże istotne jest poprawne używanie języka, unikanie wulgaryzmów i tym podobnych, by dana mowa nie straciła swojej barwy. Eksperci w dziedzinie ortografii i gramatyki powinni wychodzić do społeczeństwa z ofertą nauczania. Zakres materiału w szkołach jest znacznie ograniczony i z roku na rok jest go coraz mniej. Może doprowadzić to do tego, że język zacznie się zmieniać i to wcale nie na lepsze.

Comments are closed.