Cze 16, 2013

Opublikowany by w Historia | 0 Comments

Twórczość w ojczystym języku

Twórczość w ojczystym języku

Otaczający świat jest pełen niespodzianek. Wiele z nich zostało opisanych w niezapomnianych dziełach wielkich, polskich autorów. Dla każdego Polaka język ojczysty powinien być bardzo ważnym symbolem narodowości. To właśnie dzięki niemu możemy porozumiewać się pomiędzy sobą. Jest przeświadczenie, że język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie, jednakże dla każdego Polaka musi być on znany. Składają się na niego nie tylko słowa, których używa się w codziennym procesie komunikacji, ale również dzieła wielkich poetów i literatów. Tworzenie w swoim narodowym języku jest dla każdego artysty prawdziwym zaszczytem. Jeszcze w średniowieczu wszelkie wielkie dzieła powstawały po łacinie. To renesans przyniósł powrót do korzeni i możliwość pracy twórczej we własnym, ojczystym języku. Każdy Polak, na lekcjach w szkole, musiał słyszeć o Mikołaju Reju, który przypomniał swoim rodakom, jaki wielki skarb posiadają w postaci własnej mowy. Nie każdy człowiek ma umiejętność łatwego uczenia się dialektu obcego narodu, jednakże każdy powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy o sztuce, kulturze oraz wszelkich dziedzinach nauki. Ważne jest by każda rozprawa naukowa, dzieło sztuki literackiej było przetłumaczone na język danego narodu. Pozwala to na dotarcie ważnej wiedzy do większej liczby odbiorców. Prowadzi to do rozwoju intelektualnego większej populacji, niż gdyby dana książka była tylko w języku obcym, a jej przeczytanie wymagałoby od czytelnika biegłej znajomości dialektu danego narodu. Osiągnięcie doskonałości w wybranej dziedzinie wymaga czasu i poświęcenia się dla sprawy. Tak samo jest z językiem polskim. Gdy ktoś, nawet Polak zaniedbuje jego szlifowanie, poznawanie wielkich dzieł sztuki autorów polskich, to nie rozwija umiejętności posługiwania się tym dialektem. Obecnie każdy stara się sobie ułatwić porozumiewanie, poprzez skracanie słów, przeinaczanie ich na zapożyczenia z innego kraju. Jest to szkodliwe dla języka polskiego, gdyż powoduje to jego zniekształcanie, kaleczenie, a nawet zapominanie.

Comments are closed.