Lip 31, 2013

Opublikowany by w Edukacja, Nauka, Wiedza | 0 Comments

Twórczość Adama Mickiewicza

Twórczość Adama Mickiewicza

Twórczość romantyków wielu uważa za rewolucyjną. Trzeba przyznać, że pokolenie romantyków wprowadziło do literatury wiele nowych pojęć i technik. Romantycy odwrócili się także od oświeceniowych tez literackich. W polskiej literaturze najbardziej jaskrawym przykładem literatury romantycznej jest twórczość Adama Mickiewicza.
Mickiewicz, jak wielu innych romantyków był postacią dość barwną. Pochodził z rodziny zubożałych szlachciców. Wychował się w dworku na Litwie. Obrazy wsi i natury niejednokrotnie pojawiały się w jego tekstach. Wystarczy tu wspomnieć choćby “Pana Tadeusza” który słynie z barwnych opisów natury. Natura jest też kluczowa w cyklu “Stepy Akermańskie”. Takie opisy mają na celu zobrazować piękno utraconego kraju. W innych utworach, jak na przykład “Lilije”, czy “Świtezianka” natura jest odwołaniem do folkloru. Tutaj właśnie pojawia się kolejny ważny motyw w twórczości Mickiewicza. Dla Mickiewicza inspiracją były ludowe opowieści i legendy. Dostrzegał w nich tajemnicę i niezwykłość, a często nawet grozę. Sztandarowym dziełem Mickiewicza ukazujące te cechy jest IV część dramatu “Dziady”.
Twórczość Mickiewicza stale jednak podlegała metamorfozom. W czasie działalności Mickiewicza Polska utraciła swoją niepodległość. Mickiewicz aktywnie działał w opozycji, tworząc choćby związki Filaretów i Filomatów. Został osadzony w więzieniu, a następnie zmuszony do emigracji. Osiadł w Paryżu. Tam poznał Andrzeja Towiańskiego i zainteresował się mesjanizmem. Filozofia ta okazała się mieć ogromny wpływ na dalszą twórczość Mickiewicza. Pierwszym dziełem, gdzie Mickiewicz przedstawił tę ideę była “Księga narodu i pielgrzymstwa polskiego”. Najważniejszym jednak dziełem pokazującym mesjanizm w pełnej krasie jest trzecia część “Dziadów”. Tam główny bohater, Konrad, wykrzykuje, iż Polska jest Chrystusem narodów. Ma to oznaczać, iż cierpienie i upadek Polski nie są bezcelowe. Polska odrodzi się i zjednoczy inne narody słowiańskie, które również w tamtym czasie utraciły niepodległość.

 

 

Comments are closed.