Maj 7, 2013

Opublikowany by w Historia | 0 Comments

Trudna sztuka komunikowania

Trudna sztuka komunikowania

Umiejętność mówienia jest bardzo przydatna do komunikowania się. Nie chodzi tu bynajmniej o zdolność wydawania w miarę zrozumiałych dźwięków. Mowa powinna mieć swoją formę, której przestrzeganie pozwoli uniknąć nieporozumień pomiędzy ludźmi. Zdania należy wymawiać prosto i nie wierzyć, że ktoś zrozumie co druga osoba ma na myśli, jeżeli nie zostanie to zawarte w wypowiedzi. Komunikacja werbalna wcale nie jest tak łatwa, jak z pozoru może się wydawać. Czasami prostszym zadaniem jest się przemieść z obecnego miejsca w inny rejon na przykład tramwajem, niż przedstawić drugiej osobie nasze zdanie na wybrany temat, a przy tym zachować cały fason i styl. Dużą rolę w porozumiewaniu się między ludźmi odgrywa komunikacja niewerbalna. Mowa ciała często może zdradzić, jakie w danej chwili emocje, rozmówca stara się ukryć. Dość duża liczba osób potrafi wysnuć prawidłowe wnioski co do intencji drugiego człowieka, nawet gdy ten nie powie do końca o co mu tak naprawdę chodzi. Prawidłowa komunikacja jest bardzo ważna i niezbędna do zdrowego wspólnego egzystowania ze sobą grup społecznych. Jeżeli ktoś pomija ważne elementy rozmowy, będące tak naprawdę sednem sprawy, niestety dochodzi do nieporozumień, które mogą powodować poważne konflikty między członkami jakiejś wspólnoty. Kłótnie wynikają głównie z braku umiejętności komunikacji. Ważne jest używanie takiego samego języka jak nasz rozmówca. Oznacza to, że niekorzystnie jest posługiwać słownictwem naukowym, jeżeli druga osoba nie mówi w nim biegle. Niepotrzebne stwarzanie barier jest tylko kolejną przeszkodą, która zakłóca prawidłową komunikację interpersonalną. Nie opłaca się zamęczać kogoś rozmową w innym języku, którego on nie zna. Po pierwsze dojdzie do jednego wielkiego nieporozumienia, które może doprowadzić do poważnych konfliktów, a nawet zerwania komunikacji.

Comments are closed.