Cze 20, 2013

Opublikowany by w Angielski, Metody nauczania, Porady, Szybkie uczenie się, Techniki, Tłumaczenia | 0 Comments

Jak przebiegają rozprawy sądowe?

Jak przebiegają rozprawy sądowe?

Z pewnością każdy z nas w swoim życiu spotka się z działaniem wymiaru sprawiedliwości. Warto chociaż mniej więcej zaznajomić się z zasadami jego działania a wtedy przekonamy się, że nie taki diabeł straszny. Na pewno wszyscy słyszeli kiedyś, czy to w telewizji czy też od znajomych lub rodziny, że odbyła się rozprawa w jakiejś sprawie, że ktoś został na rozprawie skazany. Kiedy jednak zapytamy czym właściwie są rozprawy sądowe i jak przebiegają, niewielu potrafi poprawnie odpowiedzieć. Rozprawą sądową nazywamy publiczne posiedzenie sądu, które wyznacza się w celu rozpoznania konkretnej sprawy i rozstrzygnięcia jej. Jest podejmowana w trakcie konkretnej sesji sądowej. Każdą rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy. Przewodniczący sprawdza następnie czy wszyscy wezwani stawili się w sądzie i czy nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające przeprowadzenie rozprawy. Po sprawdzeniu obecności, świadkowie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i oczekiwanie na wezwanie na korytarzu. Następnym krokiem jest odczytanie przez prokuratora aktu oskarżenia oraz pytanie oskarżonego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy zamierza składać wyjaśnienia. Oskarżony ma prawo odmówić składania zeznań, jeśli jednak zechce zabrać głos, w tym momencie wysłuchamy jego wersji wydarzeń. W następnej kolejności przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, przewodniczący zamyka przewód sądowy i udziela głosu stronom. Następnie sąd przekazuje zainteresowanym kiedy odbędzie się odczytanie wyroku i udaje się na naradę, która jest tajna. Aż do samego wydania wyroku sąd może w każdej chwili wznowić przewód sądowy a co za tym idzie, udzielić głosu stronom. Samo ogłoszenie wyroku jest jawne. Wyrok sądu powinien zawierać między innymi nazwę sądu, który go wydał, datę i miejsce przeprowadzania rozprawy, tożsamość oskarżonego, opis sprawy, samo rozstrzygnięcie i przepisy, które zastosowano.

Comments are closed.