Sie 10, 2013

Opublikowany by w Funckje | 0 Comments

Funkcja uspołeczniająca

Funkcja uspołeczniająca

Funkcja uspołeczniająca polega na działalności na rzecz innych (szeroko rozumiany wolontariat). Będzie to organizowanie pomocy dla ludzi potrzebujących, opieka nad chorymi, nad zwierzętami, roślinami, miejscami związanymi z męczeństwem narodu, itp. Tak spędzany czas wolny uczy dzieci ogromnej wrażliwości, współczucia, odpowiedzialności, daje poczucie satysfakcji, nierzadko ogromnej radości. Wszystkie omawiane dotychczas sposoby spędzania czasu wolnego oddziaływują na dzieci pozytywnie, wyjątek stanowi niekontrolowane oglądanie telewizji i nadmierne hałaśliwe słuchanie muzyki.

Comments are closed.