Sie 24, 2013

Opublikowany by w Metodyka | 0 Comments

Czytanie rozwija język

Czytanie rozwija język

Dla każdego człowieka bardzo ważny jest jego rozwój osobisty i naukowy. Dzięki temu, każdego dnia można nauczyć się czegoś nowego, ułatwiającego dalsze funkcjonowanie. Edukacja jest bardzo ważnym działem, z którego powinien korzystać każdy człowiek. Nie jest ona przeznaczona dla osób wybitnie zdolnych, dzięki którym cały świat nauki pójdzie do przodu. Kierowana jest ona do każdego. Proces edukacji pozwala człowiekowi poznać litery, słowa i cyfry. Dopiero te składowe elementy tworzą całość, czyli dzieła literackie, przepisy kulinarne, instrukcje obsługi urządzeń. Edukacja pozwala człowiekowi zdobyć zawód, zarobić na swoje utrzymanie i na rozwijanie pasji. Wiele osób ma takie hobby, w którym konieczny jest rozwój intelektualny i naukowy. Człowiek, który unika nauki, nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów stoi w miejscu. W każdym kraju, rząd wydaje wiele środków finansowych na wykształcenie obywateli. Za rozwojem zawodowym idą nie tylko koszty samej edukacji, ale również zyski, które pracownik później wygeneruje dla swojej ojczyzny. Niestety, pomimo wysokiego poziomu nauczania, są kraje gdzie brak jest miejsc zatrudnienia. Niweluje to zamysły rządzących państwem, by zyskać na młodych osobach, które się wyedukowały. Rząd powinien nie tylko wykładać pieniądze na edukację, ale również ułatwiać późniejsze znalezienie pracy, adekwatne do zdobytego wykształcenia. Człowiek powinien całe życie się czegoś się uczyć. Nie oznacza to wcale mozolnego siedzenia w szkolnej ławce i przepisywania równań z tablicy. Edukacja jest to również rozwijanie zamiłowania do lektury. Nie wystarczy codzienna gazeta. Od czasu do czasu każdemu przydałaby się ciekawa książka, nie koniecznie klasyk polskiej literatury. Dowiedziono, że osoby czytające regularnie powieści czy opowiadania, popełniają mniej błędów ortograficznych w pisowni, a przede wszystkim ich słownictwo jest o wiele bogatsze.

Comments are closed.