Lip 4, 2013

Opublikowany by w Edukacja, Nauka, Wiedza | 0 Comments

Co oznaczają funkcje społeczne?

Co oznaczają funkcje społeczne?

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czym są funkcje społeczne powinniśmy najpierw wyjaśnić znaczenie systemu społecznego. Jest on całokształtem funkcji, wzorców, sposobów zachowania, które są społecznie akceptowane i obowiązują w danym społeczeństwie lub grupie ludzi. Funkcja społeczna jest definiowana jako własność elementu tegoż systemu, która ma pozytywny zazwyczaj wpływ na jego funkcjonowanie. Zastanówmy się kto może pełnić funkcje społeczne? Bez wątpienia będą to: grupa ludzi, jednostka ale też organizacja w ramach różnorakich struktur społecznych, w których ich elementy mają przypisane role społeczne. W systemie społecznym istnieją dwa rodzaje funkcji: funkcje jawne oraz funkcje ukryte. Pojęcie funkcji jawnej wprowadził do socjologii Robert Merton. Oznacza ono część konsekwencji działań, które są obiektywne i przyczyniają się do adaptacji albo modyfikacji systemu społecznego. Działania te są zamierzone i rozpoznawane przez osoby, które zajmują oznaczone pozycje w tym systemie społecznym. Kryterium, jakie obowiązuje w przypadku funkcji jawnych i ukrytych to kryterium dostrzegalności. Czym zatem jest funkcja ukryta? Ona również została wprowadzona przez Roberta Mertona i określa z kolei część konsekwencji działań, które nie muszą być zamierzone i są nierozpoznawalne przez osoby, które zajmują oznaczone pozycje w tym systemie społecznym. Warto wspomnieć też o ty, że planowe działania systemu społecznego, które przyczyniają się do osiągnięcia celów w sposób pozytywny nazywane są eufunkcjami za to te, które te działania, które są negatywne nazywa się dysfunkcjami. Eufunkcje nazywa się inaczej funkcjami podtrzymującymi. Poprzez działania dysfunkcji system ulega deformacjom i ciągłym napięciom natomiast dzięki działaniu funcji te negatywne skutki są redukowane. Sprawia to, że system społeczny nigdy nie pozostaje niezmieniony.

Comments are closed.