Cze 24, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Wady i zalety wykorzystania nowych mediów w komunikacji

Wady i zalety wykorzystania nowych mediów w komunikacji

W dzisiejszych czasach czy nam się to podoba czy nie w naszą komunikację międzyludzką w coraz większym stopniu wdarły się nowe media. O ile wciąż znalazłoby się wiele osób, które nie korzystają ze skype czy komunikatorów internetowych, to jednak trudno byłoby znaleźć osobę, która regularnie nie używałaby telefonu. Z sytuacji takiej wynika wiele zalet i wiele też minusów. Na początek o plusach. Przykładowo dzięki urządzeniem takim jak skype czy rozmaitym komunikatorom możemy porozumiewać się w sytuacjach, w których jeszcze do niedawna byłby to praktycznie nie do pomyślenia np. w przypadku, kiedy przebywamy na dwóch różnych krańcach kontynentu. Po drugie jest to rodzaj komunikacji stosunkowo wygodnej i w miarę taniej. O ile łącza działają prawidłowo możemy się ze sobą porozumiewać za pomocą komunikatów werbalnych, jak i niewerbalnych. W następnej kolejności należałoby wymienić telefon, ponieważ z uwagi na powszechność telefonów komórkowych, i smartfonów to druga z popularniejszych form komunikacji przy użyciu nowych mediów. Ta forma komunikacji jest już jednak nieco uboższa. (Mówimy tu jednak o tradycyjnej rozmowie, nie o wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych czy komunikowaniu się za pomocą komunikatorów). Zostaje ona bowiem ograniczona tylko i wyłącznie do komitatów werbalnych. Tym, co zbliża ją do tradycyjnej rozmowy, jest to że sporo możemy wyczytać również ze sposobu mówienia rozmówcy, intonacji, akcentowania niektórych słow. Najbardziej uboga wydaje się być komunikacja przy użyciu komunikatorów. Tutaj nie tylko jesteśmy  w stanie wspomóc się gestem, czy mimiką, ani też intonacją czy modulowaniem głosu. Odbiorca może mieć więc problem z rozszyfrowaniem tego, w jakim jesteśmy nastroju, czy żartujemy, jesteśmy podenerwowani, ironizujemy itd. Z tego powodu ten typ komunikacji jest uważany za najbardziej powierzchowny i nawet obficie dodawane emotikiony nie są w stanie zastąpić tradycyjnej komunikacji.

Więcej
Cze 23, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Jak tworzy się słowo?

Jak tworzy się słowo?

Język jest żywym tworem, do którego co rusz dokładane są jakieś nowe słowa. Każdego roku do naszego języka trafia bardzo wiele zapożyczeń (obecnie szczególnie z języka angielskiego, jednak historia pokazuje, że zapożyczenia bynajmniej nie są niczym nowym), kalek językowych, neologizmów, nowo utworzonych słów. Bardzo często w momencie, kiedy się pojawiają nikt nie wróży im dłuższej kariery, jednak po jakimś czasie wchodzą w uzus i nasi językoznawcy, uznając je za w pełni obowiązujące, wpisują je do nowych słowników. Jednocześnie wiele słów też zamiera. Bardzo często w związku z tym, że po prostu nie ma już desygnatu, które one opisywały. Nauka, która zajmuje się powstawaniem nowych słów oraz zasad, według jakich one są tworzone to słowotwórstwo. Co więcej słowotwórstwo nie tylko bada, według jakich reguł tworzone są nowe słowa, ale wprowadza też pewne normy, według których należy je tworzyć. Najważniejsze dwa elementy słowotwórstwa to wyraz podstawowy oraz wyraz pochodny. Istnieją takie wyrazy, które pełnią tylko i wyłącznie rolę wyrazu podstawowego, jak też takie, które mogą pełnić rolę wyrazu podstawowego i pochodnego. Opis procesu, w jaki wyraz podstawowy przekształca się w wyraz pochodny nazywany jest w słowotwórstwie parafrazą słowotwórczą. Zaś samo badanie jest analizą słowotwórczą. Wyraz pochodny powstaje poprzez dodanie fonemu do podstawy słowotwórczej. Zazwyczaj ma on postać przedrostka lub przyrostka. Przedrostek zostaje dodany przed podstawą słowotwórczą, a przyrostek po niej. Chociaż wyróżniamy też wyrazy, które powstały jako zbitka dwóch słów, które połączył wspólny śródrostek. Mamy również do czynienia z czymś takim jak formant zerowy. Tego typu końcówka, a dokładniej rzecz ujmując jej brak występuje zazwyczaj w przypadku rzeczowników utworzonych od czasowników.

Więcej
Maj 7, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Filolog – nie tylko polonista

Filolog – nie tylko polonista

Absolwent filologii bardzo wielu z nas kojarzy się przede wszystkim z polonistą czyt. nauczycielem języka polskiego, W zasadzie nie powinno to w szczególny sposób dziwić, do niedawna w istocie zdecydowana większość filologów znajdowała zatrudnienie w szkole. Od jakiegoś czasu sytuacja ta zaczęła nieco się zmieniać. Przyczyniły się do tego sytuacja obecnego szkolnictwa oraz współczesny kształt rynku pracy. Wiele szkół zostało zamkniętych, wiele etatów zostało zredukowanych. Trudno jest więc tu mówić o jakichkolwiek nowych przyjęciach. Druga rzecz – rynek pracy w większym stopniu otwarł się na filologów. Filologia to bowiem nauka zajmująca się słowem. Sprawne operowanie słowem jest zaś potrzebne wielu innych zawodach niż tylko zawodzie nauczyciela języka polskiego. Z tego powodu bardzo wielu filologów znajduje zatrudnienie w rozmaitych mediach, prasie, radiu, telewizji, Internecie. Bynajmniej nie tylko w najbardziej poczytnych pismach, czy w głównym wydaniu wiadomości, ale też w lokalnych rozgłośniach radiowych, lokalnych stacjach telewizyjnych. Wielu z nich realizuje się również  woli dziennikarzy internetowych. Bardzo wielu filologów z uwagi na łatwość operowania słowem decyduje się także na pracę w reklamie. Tworzenie sloganów reklamowych czy pisanie scenariusza kampanii filmowych to bardzo często właśnie zadanie filologów. Filolog jest bardzo często zaangażowany również w różne działania o charakterze artystycznym, toteż współpracuje z kinem, teatrem, biblioteką, domami kultury czy ogniskami artystycznymi. Wielu z filologów znajduje zatrudnienie także w sektorze prywatnym, nie zawsze związanym z ich profesją, ale zawsze związanym ze sprawną komunikacją i tworzeniem pozytywnego wizerunku. Z tego powodu wielu filologów pracuje w działach PR różnych mniejszych i większych firm lub też zajmuje stanowisko rzecznika prasowego.

 

 

Więcej