Lis 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

Jaki drugi język wybrać dla dziecka?

Jaki drugi język wybrać dla dziecka?

Dobra edukacja to dzisiaj podstawa kariery. Jednak dobra edukacja to nie tylko renomowane szkoły, znana uczelnia. Dzisiaj liczy się także wiedza zdobyta poza tymi placówkami, czyli np. umiejętność jazdy konnej, uczestnictwo w zawodach sportowych, konkursach literackich, fotograficznych, posiadanie prawa jazdy i wiele innych.
Dlaczego to też się liczy? Z wielu powodów. Przede wszystkim ze względu na rozwijanie innych umiejętności, jak np. wrażliwości muzycznej, umiejętności pracy w zespole, obycia z kulturą i sztuką, umiejętności podporządkowania się pewnym regułom.
Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna umiejętność, która nie została wymieniona powyżej- jest to znajomość języków obcych.
Teraz powstaje podstawowe pytanie- jakie należy poznać języki obce? Przede wszystkim język angielski. Niestety jego znajomość już nie wystarcza do znalezienia dobrej posady. Zatem jaki wybrać drugi język?
Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie należy przyjrzeć się osobowości naszego dziecka. Jeśli interesuje się ono muzyką albo już chodzi do szkoły muzycznej warto wybrać język włoski- jest on dominującym językiem opery. Ten język można także wybrać, jeśli zainteresowania naszego dziecka obejmują malarstwo i ogólnie pojęte sztuki piękne. Znajomość języka włoskiego umożliwi mu w przyszłości wyjazd na stypendium do Włoch i zobaczenie na własne oczy dzieł mistrzów renesansu.
Jeśli jednak nasze dziecko przejawia zdolności techniczne albo w dziedzinie nauk ścisłych warto zdecydować się na naukę języka niemieckiego.
Z kolei język francuski polecany będzie dzieciom „wygadanym”, bowiem język ten jest niezwykle przydatny w dziedzinie handu, finansów i dyplomacji, czyli w dziedzinach, które najczęściej wybierają pewne siebie i przebojowe dzieci.

Więcej
Sie 12, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Inzynieria

Inzynieria

Inżynieria jest naszą przyszłością – zwykło się powiadać. Jak jednak zapewnić swojej firmie postęp i sukces? Odpowiedzią przeważnie jest wkraczanie na rynki zagraniczne i zawieranie transakcji z obcokrajowcami. W tym w tej chwili momencie niezbędny może okazać się tłumacz, który przeprowadzi nas przez proces negocjacji. Tutaj natomiast może pojawić się problem, ponieważ świat technologie i inżynierii rządzi się własnymi prawami. Zwykła, biegła znajomość języka może okazać się niewystarczająca, ponieważ język techniczny znacznie różni się od tego używanego potocznie. Niestety, tłumaczy w językach technicznych cały czas nie jest zbyt wielu, zauważając zapotrzebowanie rynkowe. Może jednakże się okazać, iż będzie to cenna wskazówka dla osób biegle władających językiem i posiadających zarazem wykształcenie techniczne. Zdobyte umiejętności można wszak dobrze wykorzystać, nie wyłącznie spełniając swoje pasje i ambicje, ale również uczestnicząc w ciekawych projektach.

Więcej
Lip 31, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Twórczość Adama Mickiewicza

Twórczość Adama Mickiewicza

Twórczość romantyków wielu uważa za rewolucyjną. Trzeba przyznać, że pokolenie romantyków wprowadziło do literatury wiele nowych pojęć i technik. Romantycy odwrócili się także od oświeceniowych tez literackich. W polskiej literaturze najbardziej jaskrawym przykładem literatury romantycznej jest twórczość Adama Mickiewicza.
Mickiewicz, jak wielu innych romantyków był postacią dość barwną. Pochodził z rodziny zubożałych szlachciców. Wychował się w dworku na Litwie. Obrazy wsi i natury niejednokrotnie pojawiały się w jego tekstach. Wystarczy tu wspomnieć choćby “Pana Tadeusza” który słynie z barwnych opisów natury. Natura jest też kluczowa w cyklu “Stepy Akermańskie”. Takie opisy mają na celu zobrazować piękno utraconego kraju. W innych utworach, jak na przykład “Lilije”, czy “Świtezianka” natura jest odwołaniem do folkloru. Tutaj właśnie pojawia się kolejny ważny motyw w twórczości Mickiewicza. Dla Mickiewicza inspiracją były ludowe opowieści i legendy. Dostrzegał w nich tajemnicę i niezwykłość, a często nawet grozę. Sztandarowym dziełem Mickiewicza ukazujące te cechy jest IV część dramatu “Dziady”.
Twórczość Mickiewicza stale jednak podlegała metamorfozom. W czasie działalności Mickiewicza Polska utraciła swoją niepodległość. Mickiewicz aktywnie działał w opozycji, tworząc choćby związki Filaretów i Filomatów. Został osadzony w więzieniu, a następnie zmuszony do emigracji. Osiadł w Paryżu. Tam poznał Andrzeja Towiańskiego i zainteresował się mesjanizmem. Filozofia ta okazała się mieć ogromny wpływ na dalszą twórczość Mickiewicza. Pierwszym dziełem, gdzie Mickiewicz przedstawił tę ideę była “Księga narodu i pielgrzymstwa polskiego”. Najważniejszym jednak dziełem pokazującym mesjanizm w pełnej krasie jest trzecia część “Dziadów”. Tam główny bohater, Konrad, wykrzykuje, iż Polska jest Chrystusem narodów. Ma to oznaczać, iż cierpienie i upadek Polski nie są bezcelowe. Polska odrodzi się i zjednoczy inne narody słowiańskie, które również w tamtym czasie utraciły niepodległość.

 

 

Więcej
Lip 29, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Język polski – czy rzeczywiście taki trudny?

Język polski – czy rzeczywiście taki trudny?

Chociaż Polacy nie za bardzo zdają sobie z tego sprawę, język polski uznawany jest na świecie za jeden z najtrudniejszych do nauczenia. Z pewnością ma to związek z nagromadzeniem wielu spółgłosek typu sz, cz, rz oraz trudną odmianą. Niedawno w internecie pojawił się również sondaż umieszczający nasz rodzimy język na szczycie listy najtrudniejszych języków świata. Czy jednak obcokrajowcy odrobinę nie przesadzają? W końcu polskiego nie sposób równać z językiem chińskim, arabskim oraz niemieckim. Prawdą jest jednak, że osoby, które porywają się na opanowanie języka polskiego nie będą miały łatwego zadania. Z pewnością minie wiele lat zanim opanują go na zadowalającym poziomie, pozwalającym na swobodną konwersację. Obcokrajowcy tłumacząc się, dlaczego tak wiele trudności sprawia im opanowanie języka polskiego wymieniają przede wszystkim trudną wymowę, ortografię oraz niezwykle złożoną gramatykę, która posiada wiele wyjątków. Co zabawne, rzadko kiedy uczący się mogą liczyć na pomoc Polaków, ponieważ okazuje się, że również nasi rodacy często mają problem z językiem. Polski zawiera tak wiele wyjątków, zasad, regułek, że nie każdy jest w stanie je zapamiętać raz używać ich w codziennym życiu. Od kilku lat zalewa nas więc fala zaświadczeń o dysleksji, dysortografii i tym podobne. Uczniowie w szkołach nie radzą sobie z językiem polskim, robią koszmarne błędy, nie tylko ortograficzne ale także stylistyczne, gramatyczne. Czy jednak to naprawdę język przyprawia takich trudności? Czasami wystarczy usiąść, przeczytać kilka książek, zastanowić się i spróbować zrozumieć zawiłości tego języka, by nie sprawiał on większych trudności. Naprawdę warto, ponieważ język polski jest coraz bardziej ceniony na arenie międzynarodowej, zwłaszcza, że Polska leży w samym środku Europy co ma w obecnej sytuacji politycznej niezwykle istotne znaczenie.

Więcej
Lip 4, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Co oznaczają funkcje społeczne?

Co oznaczają funkcje społeczne?

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czym są funkcje społeczne powinniśmy najpierw wyjaśnić znaczenie systemu społecznego. Jest on całokształtem funkcji, wzorców, sposobów zachowania, które są społecznie akceptowane i obowiązują w danym społeczeństwie lub grupie ludzi. Funkcja społeczna jest definiowana jako własność elementu tegoż systemu, która ma pozytywny zazwyczaj wpływ na jego funkcjonowanie. Zastanówmy się kto może pełnić funkcje społeczne? Bez wątpienia będą to: grupa ludzi, jednostka ale też organizacja w ramach różnorakich struktur społecznych, w których ich elementy mają przypisane role społeczne. W systemie społecznym istnieją dwa rodzaje funkcji: funkcje jawne oraz funkcje ukryte. Pojęcie funkcji jawnej wprowadził do socjologii Robert Merton. Oznacza ono część konsekwencji działań, które są obiektywne i przyczyniają się do adaptacji albo modyfikacji systemu społecznego. Działania te są zamierzone i rozpoznawane przez osoby, które zajmują oznaczone pozycje w tym systemie społecznym. Kryterium, jakie obowiązuje w przypadku funkcji jawnych i ukrytych to kryterium dostrzegalności. Czym zatem jest funkcja ukryta? Ona również została wprowadzona przez Roberta Mertona i określa z kolei część konsekwencji działań, które nie muszą być zamierzone i są nierozpoznawalne przez osoby, które zajmują oznaczone pozycje w tym systemie społecznym. Warto wspomnieć też o ty, że planowe działania systemu społecznego, które przyczyniają się do osiągnięcia celów w sposób pozytywny nazywane są eufunkcjami za to te, które te działania, które są negatywne nazywa się dysfunkcjami. Eufunkcje nazywa się inaczej funkcjami podtrzymującymi. Poprzez działania dysfunkcji system ulega deformacjom i ciągłym napięciom natomiast dzięki działaniu funcji te negatywne skutki są redukowane. Sprawia to, że system społeczny nigdy nie pozostaje niezmieniony.

Więcej
Cze 30, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Znaczenie logiki w prawie

Znaczenie logiki w prawie

Większość studentów prawa, przekraczając progi swej uczelni na pierwszym roku studiów zastanawia się, po co w planie studiów umieszczono przedmiot o nazwie logiki. Po co właściwie prawnikowi logika? Niewątpliwie celem tego przedmiotu jest przygotowanie przyszłego adwokata czy radcy prawnego do formułowania myśli, argumentowania, poprawnego myślenia. Są to umiejętności niezbędne dla przyszłego prawnika. Jak osiągnąć ten cel? Można to zrobić jedynie poprzez zrozumienie odpowiednich pojęć, reguł, wiadomości oraz nabycie umiejętności, jak je wykorzystać. Nauczenie tego studentów jest niezwykle ważne dlatego większość uniwersytetów podchodzi do sprawy niezwykle poważnie. Organizowane są zarówno wykłady jak i ćwiczenia praktyczne w trakcie których analizuje się i rozwiązuje różnego rodzaju problemy czy przykłady. Często wymagają one opanowania technik formalnych. Po tak intensywnym kursie student prawa powinien umieć a przede wszystkim rozumieć podstawowe pojęcia logiki formalnej, szczególnie zaś te z zakresu rachunku zdań, predykatów, teorii nazw, rachunku zbiorów, relacji, erotetyki, modalności. Ważna jest również znajomość konstrukcji logicznych. Konieczne jest to aby poznać i zrozumieć związki pomiędzy językiem logicznym a językiem naturalnym (w tym prawniczym). Każdy student, który chce w przyszłości zostać dobrym prawnikiem powinien też umieć posługiwać się podstawowymi pojęciami logiki formalnej oraz jej konstrukcjami. Przydatną umiejętnością jaką nabywa się w trakcie kursu logiki na prawie jest też umiejętność analizowania tekstów, które są sformułowane w języku prawniczym oraz prawnym oraz wypowiedzi uczestników dyskusji prawniczej pod tym kontem czy są zgodne z konstrukcjami logicznymi. Na koniec to co najważniejsze. Umiejętności nabyte przy studiowaniu logiki pozwalają na podejmowanie i uzasadnianie decyzji, nie zapominając o konstrukcjach logicznych.

Więcej