Sie 30, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Człowiek istotą twórczą

Człowiek istotą twórczą

Praktycznie każdy człowiek ma w sobie coś z twórcy. Codziennie ludzie udają się do pracy, przyrządzają sobie posiłki, rozmawiają. To wszystko można zaliczyć do twórczości. Dla kucharza zrobienie smacznego i elegancko wyglądającego posiłku jest tak ważne, jak dla kompozytora ułożenie nut w takiej kolejności, by całość utworu oddała jego uczucia. Niektórzy, by wyrazić czynami swoją wewnętrzną twórczość, muszą wiele się uczyć i szukać sposoby na okazanie własnych uczuć, wybranie swojej ścieżki życia. Dla części społeczeństwa napisanie utworu literackiego, wyznanie miłości za pomocą wiersza czy też skomponowanej przez siebie serenady jest czymś naturalnym, niekoniecznie prostym. Twórczość wiąże się z powstawaniem wielu dzieł literackich i muzycznych. Jej rodzajem jest również malowanie obrazów. Z pewnością każdy człowiek szuka własnego sposobu na uwiecznienie swojej osoby na tym świecie. Dla architekta będzie to wybudowanie pięknego budynku, niosącego pociechę i schronienie na wielu ludzi. Kucharz stworzy wyszukane danie, muzyk skomponuje muzykę, którą będą wszyscy chcieli słuchać i naśladować. Twórczość jest na całym świecie. Przyroda tworzy dla nas niezapomniane widoki. Słowo twórczość nie musi odnosić się tylko do literatury. Każda dziedzina nauki czy życia ma swoje własne dzieła, zasługujące na miano sztuki. W medycynie dobrze wykonana operacja, odpowiednio postawiona diagnoza, wszystko to jest bardzo ważnym i trudnym zadaniem. Z tego powodu każdy lekarz jest twórcą dzieła medycznego. Jego trud i poświęcenia, lata mozolnej nauki i zdobywania praktyki, sprawiają, że na sali operacyjnej stają się oni dyrygentami i wykonawcami, to od nich zależy czy ich zadanie pójdzie zgodnie z planem. Twórczość to wielkie słowo, które nie może być sklasyfikowane tylko do jednej dziedziny życia. Jest ono zarazem uniwersalne jak i niezwykłe. Każdy człowiek tworzy i dla wszystkich twórców jego dzieło jest najważniejsze.

Więcej
Sie 24, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Czytanie rozwija język

Czytanie rozwija język

Dla każdego człowieka bardzo ważny jest jego rozwój osobisty i naukowy. Dzięki temu, każdego dnia można nauczyć się czegoś nowego, ułatwiającego dalsze funkcjonowanie. Edukacja jest bardzo ważnym działem, z którego powinien korzystać każdy człowiek. Nie jest ona przeznaczona dla osób wybitnie zdolnych, dzięki którym cały świat nauki pójdzie do przodu. Kierowana jest ona do każdego. Proces edukacji pozwala człowiekowi poznać litery, słowa i cyfry. Dopiero te składowe elementy tworzą całość, czyli dzieła literackie, przepisy kulinarne, instrukcje obsługi urządzeń. Edukacja pozwala człowiekowi zdobyć zawód, zarobić na swoje utrzymanie i na rozwijanie pasji. Wiele osób ma takie hobby, w którym konieczny jest rozwój intelektualny i naukowy. Człowiek, który unika nauki, nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów stoi w miejscu. W każdym kraju, rząd wydaje wiele środków finansowych na wykształcenie obywateli. Za rozwojem zawodowym idą nie tylko koszty samej edukacji, ale również zyski, które pracownik później wygeneruje dla swojej ojczyzny. Niestety, pomimo wysokiego poziomu nauczania, są kraje gdzie brak jest miejsc zatrudnienia. Niweluje to zamysły rządzących państwem, by zyskać na młodych osobach, które się wyedukowały. Rząd powinien nie tylko wykładać pieniądze na edukację, ale również ułatwiać późniejsze znalezienie pracy, adekwatne do zdobytego wykształcenia. Człowiek powinien całe życie się czegoś się uczyć. Nie oznacza to wcale mozolnego siedzenia w szkolnej ławce i przepisywania równań z tablicy. Edukacja jest to również rozwijanie zamiłowania do lektury. Nie wystarczy codzienna gazeta. Od czasu do czasu każdemu przydałaby się ciekawa książka, nie koniecznie klasyk polskiej literatury. Dowiedziono, że osoby czytające regularnie powieści czy opowiadania, popełniają mniej błędów ortograficznych w pisowni, a przede wszystkim ich słownictwo jest o wiele bogatsze.

Więcej
Sie 21, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Tworzyć nowe słowa

Tworzyć nowe słowa

Człowiek jest istotą nie tylko bardzo towarzyską, ale również twórczą. Nie każdy jednak może pisać sonaty czy też opowiadania. Jednakże chyba wszystkim zdarzyło się przez przypadek powiedzieć czy też napisać jakieś słowo, którego znaczenie zna tylko on sam. Może się wydawać, że wszystkie przedmioty mają już swoją nazwę. Jest to jednak nie możliwe, gdyż wiele krajów tworzy nowe rzeczy i nazywa je swoim językiem. Zdarza się, że nie potrafi nikt znaleźć odpowiednika danego przedmiotu w swojej ojczystej gwarze. Próby stworzenia nowego słowa kończą się powstaniem neologizmu. Pojawiają się one w przeróżnych dziedzinach życia. Biegłymi operatorami neologizmów z pewnością są dzieci. To właśnie one są ekspertami w słowotwórstwie. Zanim pojmą jak poprawnie używać języka ludzkiego, przechodzą przez różne etapy swojej własnej gwary, ułatwia to im porozumienie się z mamą i przedstawienie jej swoich odczuć i wymagań. Dział gramatyki zajmujący się słowotwórstwem, bada genezę powstania danego słowa, jego korzenie historyczne oraz co ono mogło oznaczać w przeszłości. Wiadomym jest, że coś musiało się od czegoś wziąć, gdyż nic nie powstaje z próżni. Słowotwórstwo, jego podtypy, pozwalają znawcom języków, odkryć historię danego wyrazu. Dzięki derywacji, mogą powstać nowe słowa, poprzez dodanie do podstawy jakiegoś przedrostka. Jest to ciekawy rodzaj słowotwórstwa, pozwalający na rozwijanie się języka. Przez to mowa nie może być uznana za martwą. Jednakże istotne jest poprawne używanie języka, unikanie wulgaryzmów i tym podobnych, by dana mowa nie straciła swojej barwy. Eksperci w dziedzinie ortografii i gramatyki powinni wychodzić do społeczeństwa z ofertą nauczania. Zakres materiału w szkołach jest znacznie ograniczony i z roku na rok jest go coraz mniej. Może doprowadzić to do tego, że język zacznie się zmieniać i to wcale nie na lepsze.

Więcej