Lip 5, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Nauka podstawą sukcesu

Nauka podstawą sukcesu

Człowiek całe życie się rozwija, czy tego chce czy też nie. Każdy z nas walczy o przetrwanie, jedni robią to za pomocą wiedzy zdobytej w szkole, inni bazują na swoim doświadczeniu. W obu przypadkach jednak główną rolę odgrywa nauka. Jest ona częścią każdej kultury. To właśnie dzięki niej możliwy był i nadal jest rozwój świata. Obecnie nadane są nauce przeróżne formy, począwszy od lekcji w szkole, podręczników, wielkich encyklopedii, aż po mas media, które kształtują światopogląd wielu ludzi. Osoby zajmujące się przekazywaniem jakiejkolwiek wiedzy muszą poczuwać się za nią odpowiedzialni, gdyż tylko mogą informować o istnieniu sprawdzonych faktów. Profesor nie może przekazywać swoim studentom nieprawdy, gdyż mija się to z pierwotnym celem nauczania. Początkowo nie wszystka wiedza miała swoje potwierdzenie, gdyż człowiek jej po prostu nie posiadał. Wraz z rozwojem świata ludzie zaczęli coraz bardziej interesować się otaczającymi ich zjawiskami. Właśnie dzięki ciekawości i chęci zdobywania wiedzy, obecna nauka jest tak bardzo rozwinięta. Wiele chorób, które kiedyś były nawet trudne do rozpoznania, jest teraz całkowicie wyleczalna. Życie człowieka zostało znacznie ułatwione. Obecnie można nawiązać kontakt z osobą będącą na końcu świata już w kilka sekund, natomiast dawniej przesłanie listu trwało tyle co rejs statkiem po morzu. Nauka nie musi się nikomu kojarzyć tylko z długim siedzeniem w szkolnej ławce, wkuwaniem wielu stron podręcznika. Niestety z pewnością każdy kto jest w szkole tak uważa. Nauka to przede wszystkim zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania całego świata, ułatwiania życia poprzez tworzenie nowych możliwości rozwoju kulturalnego i zawodowego. To ona sprawia, że można zaspokoić swoje zainteresowanie sztuką, literaturą, techniką. Prowadzi do rozwoju technologii mogących przyczynić się do leczenia chorób, szybszej metody komunikowania się.

 

Więcej
Cze 16, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Twórczość w ojczystym języku

Twórczość w ojczystym języku

Otaczający świat jest pełen niespodzianek. Wiele z nich zostało opisanych w niezapomnianych dziełach wielkich, polskich autorów. Dla każdego Polaka język ojczysty powinien być bardzo ważnym symbolem narodowości. To właśnie dzięki niemu możemy porozumiewać się pomiędzy sobą. Jest przeświadczenie, że język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie, jednakże dla każdego Polaka musi być on znany. Składają się na niego nie tylko słowa, których używa się w codziennym procesie komunikacji, ale również dzieła wielkich poetów i literatów. Tworzenie w swoim narodowym języku jest dla każdego artysty prawdziwym zaszczytem. Jeszcze w średniowieczu wszelkie wielkie dzieła powstawały po łacinie. To renesans przyniósł powrót do korzeni i możliwość pracy twórczej we własnym, ojczystym języku. Każdy Polak, na lekcjach w szkole, musiał słyszeć o Mikołaju Reju, który przypomniał swoim rodakom, jaki wielki skarb posiadają w postaci własnej mowy. Nie każdy człowiek ma umiejętność łatwego uczenia się dialektu obcego narodu, jednakże każdy powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy o sztuce, kulturze oraz wszelkich dziedzinach nauki. Ważne jest by każda rozprawa naukowa, dzieło sztuki literackiej było przetłumaczone na język danego narodu. Pozwala to na dotarcie ważnej wiedzy do większej liczby odbiorców. Prowadzi to do rozwoju intelektualnego większej populacji, niż gdyby dana książka była tylko w języku obcym, a jej przeczytanie wymagałoby od czytelnika biegłej znajomości dialektu danego narodu. Osiągnięcie doskonałości w wybranej dziedzinie wymaga czasu i poświęcenia się dla sprawy. Tak samo jest z językiem polskim. Gdy ktoś, nawet Polak zaniedbuje jego szlifowanie, poznawanie wielkich dzieł sztuki autorów polskich, to nie rozwija umiejętności posługiwania się tym dialektem. Obecnie każdy stara się sobie ułatwić porozumiewanie, poprzez skracanie słów, przeinaczanie ich na zapożyczenia z innego kraju. Jest to szkodliwe dla języka polskiego, gdyż powoduje to jego zniekształcanie, kaleczenie, a nawet zapominanie.

Więcej
Maj 7, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Trudna sztuka komunikowania

Trudna sztuka komunikowania

Umiejętność mówienia jest bardzo przydatna do komunikowania się. Nie chodzi tu bynajmniej o zdolność wydawania w miarę zrozumiałych dźwięków. Mowa powinna mieć swoją formę, której przestrzeganie pozwoli uniknąć nieporozumień pomiędzy ludźmi. Zdania należy wymawiać prosto i nie wierzyć, że ktoś zrozumie co druga osoba ma na myśli, jeżeli nie zostanie to zawarte w wypowiedzi. Komunikacja werbalna wcale nie jest tak łatwa, jak z pozoru może się wydawać. Czasami prostszym zadaniem jest się przemieść z obecnego miejsca w inny rejon na przykład tramwajem, niż przedstawić drugiej osobie nasze zdanie na wybrany temat, a przy tym zachować cały fason i styl. Dużą rolę w porozumiewaniu się między ludźmi odgrywa komunikacja niewerbalna. Mowa ciała często może zdradzić, jakie w danej chwili emocje, rozmówca stara się ukryć. Dość duża liczba osób potrafi wysnuć prawidłowe wnioski co do intencji drugiego człowieka, nawet gdy ten nie powie do końca o co mu tak naprawdę chodzi. Prawidłowa komunikacja jest bardzo ważna i niezbędna do zdrowego wspólnego egzystowania ze sobą grup społecznych. Jeżeli ktoś pomija ważne elementy rozmowy, będące tak naprawdę sednem sprawy, niestety dochodzi do nieporozumień, które mogą powodować poważne konflikty między członkami jakiejś wspólnoty. Kłótnie wynikają głównie z braku umiejętności komunikacji. Ważne jest używanie takiego samego języka jak nasz rozmówca. Oznacza to, że niekorzystnie jest posługiwać słownictwem naukowym, jeżeli druga osoba nie mówi w nim biegle. Niepotrzebne stwarzanie barier jest tylko kolejną przeszkodą, która zakłóca prawidłową komunikację interpersonalną. Nie opłaca się zamęczać kogoś rozmową w innym języku, którego on nie zna. Po pierwsze dojdzie do jednego wielkiego nieporozumienia, które może doprowadzić do poważnych konfliktów, a nawet zerwania komunikacji.

Więcej