Gru 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

Nauka o komunikacji

Nauka o komunikacji

Z punktu widzenia nauki, nieważne jest czy nasze wzajemne interakcje odbywają się osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej czy też innych form komunikacji bądź też wręcz: przekazu. Komunikacji tej służy (i jest wspólnym mianownikiem opisanych sytuacji) nic innego jak nasz – powszechnie używany – język. W dużym uproszczeniu, powstał on po to, aby ktoś (nadawca) mógł komuś (odbiorca) przekazać komunikat (tekst). Oczywiście, jak cała ludzka wiedza wskazuje, różne dialekty na świecie występują (co ma uzasadnienie zarówno stricte naukowe, jak i religijne – biblijna wieża Babel), więc potrzebny jest jeszcze czwarty element: kod. Owy kod musi być zrozumiały dla obu stron interakcji (nadawcy i odbiorcy) i odbierany w ten sam sposób (jeden wyraz ma jedno znaczenie). Kolejne dwa elementy niejako same przychodzą do głowy – kontekst i kontakt. Skupiają się one wokół tego, że mówimy zawsze o czymś (inaczej rozumiane będzie zdanie „jaki wielki zamek” przy okazałej, średniowiecznej budowli, a inaczej, gdy będziemy podziwiać poprawki krawieckie suwaka kurtki) i do kogoś. Edukacja szkolna nazywa to często platformą komunikacyjną. To enigmatyczne pojęcie jest takie jednak jedynie pozorne – oznacza bowiem sposób komunikacji (czyli czy używamy mowy, pisma, przekazu telefonicznego).
Porozumiewamy się używając jednak pewnego zestawu znaków, czyli umownych (uzgodnionych w ramach konwencji społecznej) zbioru zestawu słów, wyrazów, dźwięków, których znaczeniu przypisujemy określone znaczenie. Cały system tychże znaków tworzy to, co wskazaliśmy jako jeden z elementów komunikacji – kod.
Reasumując, tworząc każdą wypowiedź, przechodzimy od szczegółu do ogółu, składając pojedyncze znaki w dłuższe komunikaty, przekazując komu chcemy to co zamierzamy.

Więcej
Gru 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

Morfologia codzienna

Morfologia codzienna

Niektórym morfologia kojarzyć się może z pobieraniem krwi, jednak dla osób na co dzień obcujących z naukami humanistycznymi (w szczególności tych, które „wokół słowa się kręcą”) oczywistym jest, iż jest to przede wszystkim wiedza na temat budowy i odmiany wyrazów.
I faktycznie, ta dziedzina nauki (skupiająca się z trzech działów: morfonologii, fleksji i słowotwórstwa) jest przecież filarem tego co przekazała nam edukacja szkolna.
Czym więc jest wyraz? Wyraz, a mówiąc ściśle – wyraz słownikowy (inaczej: leksem), jest to znak mowy, mający znaczenie. Rozumiemy przez to, iż może on określać rzeczy, ludzi, zwierzęta, przedmioty, zjawiska, wydarzenia itd., co określamy łączenie mianem desygnatów. Desygnatem oczywiście nie jest dana rzecz, ale jej pojęcie (psychiczna reprezentacja tejże rzeczy). Właśnie tego pojęcia – wyrazu – dotyczy słowotwórstwo, czyli ostatnia wymieniona dziedzina nauki.
Język jest jednak dużo bardziej skomplikowany. Po utworzeniu odpowiedniego leksemu – w zależności od tego jaką część mowy on stanowi (rzeczownik, czasownik, partykuła, wykrzyknik, spójnik, przysłówek, przyimek, przymiotnik, zaimek, liczebnik,), gdyż od tego zależy czy podlega on odmianie – fleksji.
Prawidłowe stosowanie mowy jest więc zabiegiem nie tylko teoretycznym, podlegającym prawidłom logiki (mówię do kogoś, mówię o czymś, chcę zostać zrozumiany), natomiast zabiegiem dużo bardziej skomplikowanym. Liczy się więc nie tylko znajomość dialektu i prawidłowe kodowanie oraz dekodowanie przekazu, ale również znajomość teoretycznej warstwy nauki o retoryce. Aby prawidłowo złożyć najprostsze zdanie (Ala ma kota), musimy – poza znaczeniem słów – wiedzieć co jest jaką częścią mowy i podlega odmianie (aby nie mówić: „Ala mieć kot”).

Więcej
Gru 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

Jak pomóc dzieciom się uczyć?

Jak pomóc dzieciom się uczyć?

Dzieci i młodzież nie są raczej skore do nauki. Jest tak dlatego, ponieważ ich ona nie bawi, a raczej jest traktowana jako przykry obowiązek, przymus rodziców, którzy nie rozumieją, że zamiast chodzić do szkoły wolałyby robić coś innego, na przykład bawić się. Ciężko skłonić najmłodszych do nauki i zmuszanie nie jest najlepszą metodą. Można z nimi rozmawiać, próbować ich przekonywać, jednak skuteczność takich rozmów nie jest wysoka. Młodzi ludzie nie są do końca jeszcze rozumieją, że wiedza się w życiu przydaje, a edukacja jest bardzo ważna dla naszej przyszłości, a także przyszłych umiejętności, jakimi się będziemy posługiwać. Czasami również stosuje się metodę przekupstwa, czyli za naukę i jej pozytywne efekty obiecuje się odpowiednią nagrodę. W takiej sytuacji, dzieci chcąc coś zdobyć, naprawdę przykładają się do swojej pracy. Jedak nie jest to dobra metoda, ponieważ ciągle będzie to przymus i pewnego rodzaju przekupstwo. Może to powodować złe nawyki na przyszłość, a przecież powinno zależeć nam na dobrej przyszłości najmłodszych.
Najlepszym sposobem na naukę jest zabawa. Trzeba pokazać młodym ludziom, że nauka może odbywać się również poprzez zabawę, że nie jest to tylko i wyłącznie przymus ślęczenia nad zeszytami oraz książkami. Jak wiadomo z niewolnika nie ma pracownika, a ta zasada w przypadku młodych ludzi sprawdza się idealnie. Język obcy jest jednym z popularniejszych przedmiotów, które już teraz są nauczane poprzez zabawę na przykład w przedszkolach. W czasie takich zajęć najmłodsi są w stanie przyswoić więcej wiedzy, a także umieć ją wykorzystać w praktyce. Znajomość samej teorii jest tylko połową sukcesu, a w przypadku nauki języków wielkie znaczenie ma praktyka

Więcej
Gru 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

O nauce języków obcych

O nauce języków obcych

Znajomość języka obcego daje nam duże korzyści w życiu zawodowym oraz nieraz w życiu towarzyskim. O wiele łatwiej o dobrą pracę gdy poza ojczystym językiem znamy choć jeden język obcy jak angielski czy niemiecki. Jeśli w życiu towarzyskim stykamy się z obcokrajowcami taka wiedza również będzie przydatna, w przeciwnym wypadku szanse na samodzielne porozumienie się w bardziej złożony sposób są nikłe. Edukacja w tym zakresie jest zapewniona w szkole oraz na studiach, można też chodzić na lekcje prywatne, na kurs językowy lub uczyć się samemu.
Dużą pomocą w nauce jest znajomość zasad funkcjonowania mózgu. Taka wiedza przyspiesza naukę i czasem sprawia, że staje się ona przyjemniejsza.
Ośrodek Wernickiego odpowiada za rozumienie mowy i jest połączony z korą słuchową, która otrzymuje informacje z ucha. To oznacza, że jeśli chcemy nauczyć się dobrze rozumieć obcą mowę, musimy jej często słuchać. Dzięki temu o wiele lepiej zaczniemy ją rozumieć oraz przyswoimy nowe słowa i zwroty. Możemy słuchać radia, oglądać filmy, słuchać muzyki. Nie zawsze mamy możliwość porozmawiania z cudzoziemcem, jednak wyżej wymienione czynności w zupełności wystarczą. Warto zaznaczyć, że im bardziej interesuje nas dany temat, tym bardziej zaangażujemy się w słuchanie i próbę zrozumienia.
Kolejną ważną regułą jest uczenie się słówek w zwrotach zamiast czystej gramatyki. Noam Chomsky w latach 50 XX wieku po przeanalizowaniu wielu języków stworzył tezę o uniwersalności gramatyki. Wedle tej tezy gramatyka wszystkich języków świata jest wspólna, a ludzki mózg jest wyposażony w obszary ułatwiające jej naukę. Lepiej się uczyć słów i zwrotów, a gramatykę zaczniemy naturalnie wychwytywać ze zdań.
Na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno, mimo, iż dzieci przyswajają tę wiedzę najszybciej. Może to być podyktowane wymogami w pracy lub zainteresowaniami, jednak każdy czas i powód jest dobry by zacząć się uczyć języka obcego.

Więcej
Gru 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

Edukacja najmłodszych

Edukacja najmłodszych

Małe dziecko posiada szczególne zdolności szybkiego zapamiętywania, dlatego warto uczyć dzieci już od najmłodszych lat. Obcy język również raczej nie sprawia im kłopotu, dlatego już w przedszkolu wprowadzana jest nauka języka obcego. Jest to zazwyczaj edukacja przez zabawę, dziecko szybciej wtedy zapamiętuje i kojarzy więcej słówek. Wiedza powinna być przekazywana w sposób systematyczny i urozmaicona różnymi pomocami dydaktycznymi. W przedszkolu dziecko uczy się rysować, malować, śpiewać. Dziecko kształci się poprzez zabawę. Uczy się jak współpracować w grupie, jak zawierać przyjaźnie, jak się dzielić. Malowanie, lepienie, wycinanie ma na celu kształtowanie motoryki małej. Dzieci niekiedy nie potrafią dobrze trzymać w ręce kredki, dlatego należy pokazywać dziecku podstawowe czynności i je utrwalać poprzez ćwiczenia. Mały człowiek dopiero poznaje świat i wiele nowych zadań może sprawiać mu kłopoty. Należy podejść do dziecka z wyrozumiałością i pomagać w każdym niepowodzeniu. Szkolne porażki mogą negatywnie wpływać na dalszą naukę dziecka, a zwłaszcza na motywację. Niejedno dziecko nie może pogodzić się z własnymi niepowodzeniami i zaczyna uważać się za słabsze, nie ma ochoty uczyć się , ponieważ nie wierzy w swoje możliwości. Tutaj powinni zacząć działać nauczyciele i rodzice. To oni powinni go mobilizować i chwalić za wszelkie sukcesy, dobre oceny, osiągnięcia. Jeśli dziecko posiada jakieś zainteresowania, to powinno je rozwijać, by czuło, że posiada jakieś mocne strony, że w czymś jest naprawdę dobry. Warto więc zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe, które sprawią dziecku przyjemność i pozwolą realizować marzenia. Udział w różnych konkursach również pozwoli uczniowi się realizować

Więcej
Gru 18, 2015

Opublikowany by | 0 Comments

Lingwistyka przedszkolna

Lingwistyka przedszkolna

Współcześnie jednym z najistotniejszych sektorów dokształcania i samodoskonalenia jest poznawanie obcych kultur i ich mowy – jednej lub nawet kilku. Na światowym rynku pracy poligloci są grupą niezwykle docenianą. Zdobywanie kompetencji lingwistycznych rozpoczyna się już od najmłodszych lat. Ostatnimi czasy weszło w życie rozporządzenie do ustawy o oświacie w Polsce, dotyczące obowiązkowego nauczania dzieci konkretnego przedmiotu, jakim jest język obcy już podczas edukacji przedszkolnej czyli tak zwanego przygotowania do szkoły. Wśród nauczycieli przedszkoli doszło do paniki – ta sama ustawa zakłada, że to nie lektorzy, a nauczyciele-wychowawcy mają nauczać tego przedmiotu swoich wychowanków. Pojawia się zasadnicze pytanie – czy wiedza nauczycieli i ich umiejętności lingwistyczne w zakresie tych przedmiotów są wystarczające do nauczania, a jeśli nie to w jaki sposób zapełnić tę lukę. Okazuje się, że edukacja niezbędna do prowadzenia zajęć z wczesnego nauczania j. obcego jest bardzo czasochłonna i kosztowna. Przykładowo, osoba która nie zna żadnego obcego dialektu nawet na poziomie elementarnym, podstawowym musi opanować go na poziomie zaawansowanym – odpowiadającym międzynarodowemu oznaczeniu C1 oraz ukończyć kurs metodyczny. Czy jest to możliwe w ciągu 4 lat jakie pozostało tym nauczycielom na uzupełnienie kompetencji? Jak wiadomo, praca, rodzina, dzieci są już sektorami w życiu pochłaniającymi niemal całą dobę. Można więc mieć wątpliwości czy taki nauczyciel poświęci naprawdę sporo czasu na kursy i szkolenia czy po prostu zmieni pracę – przypomnieć warto, że nauczyciele przedszkolni mają uprawnienia do nauczania na etapie nauczania początkowego czyli klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej. Co więcej, ucząc te klasy, nie są im potrzebne żadne inne kompetencje lingwistyczne niż mowa ojczysta.

Więcej