Sty 4, 2016

Opublikowany by | 0 Comments

Uchodźcy-wrogowie czy przyjaciele?

Uchodźcy-wrogowie czy przyjaciele?

Sprawa uchodźców zrobiła się w ostatnim czasie bardzo medialna. Skala emigrantów z Syrii zaskoczyła wszystkich ekspertów z dziedziny nauk społecznych, Europa nie jest gotowa na taką liczbę cudzoziemców. W obrębie Unii Europejskiej rozgorzała burzliwa dyskusja. Państwa członkowskie nie godzą się, by ich terytorium zamieszkiwały nację, tak różne kulturowo.
Syryjczyków od Europejczyków różni niemal wszystko. Język, którym się posługują, wyznawana wiara, czy wiedza, jaką wynieśli z rodzimych stron. Martwi raczej jej brak. Oni żyją zupełnie inaczej. Niektóre dziedziny przemysłu czy gospodarki dopiero u nich raczkują. Standardy sanitarne, mieszkaniowe też nie są ich mocną stroną. Tutaj potrzebna byłaby gruntowna edukacja.
Mieszkańcy Europy zaniepokojeni są także ich ewentualnym udziałem w zamachach terrorystycznych. W końcu tak naprawdę nic o nich nie wiadomo, Wiedza na temat ich tożsamości jest znikoma. Centra weryfikujące emigrantów mają dopiero powstać. Nie jesteśmy w stanie określić, czy znajdą one wspólny język. Edukacja życiowa uchodźców po przyjeździe do Polski zacznie się niemal od nowa. To melodia przyszłości. Na razie pozostaję obawa i wiele znaków zapytania.

Bariery komunikacyjne to też problem. Język polski jest trudny. Kto wie, ile potrwa edukacja językowa uchodźców. Nawet mając dobre chęci, nie jesteśmy w stanie określić, czy wiedza zdobyta podczas okresu adaptacyjnego im pomoże. Pełna asymilacja może się nie powieść. Wszystko zależy od współpracy obu stron. Przełamywanie barier i stereotypów jest najtrudniejsze.

Więcej
Sty 4, 2016

Opublikowany by | 0 Comments

Dobre kształcenie

Dobre kształcenie

Dobre kształcenie powinno brać pod uwagę wiele różnorodnych czynników. Podstawowym jest język, jakim się posługują współcześni uczniowie. A skoro porozumiewanie się jest najważniejszym czynnikiem, jakiego wymaga edukacja, należy ten wspólny kod ujednolicić. Jeśli nauczanie ma odnieść sukces, przekaz musi być atrakcyjny dla młodego człowieka. To już nie konkretna wiedza, ale właśnie atrakcyjność przekazu leży u podstaw współczesnej edukacji.
Kiedy małe dziecko idzie do szkoły, z reguły jest zafascynowane tym, co je tam czeka. Ten stan rzeczy mija po jakimś czasie. Dzieje się tak dlatego, że zwyczajna edukacja jest dla młodego człowieka nużąca. Składa się na nią bowiem sucha wiedza, a reszta staje się nieistotna. Dziecko z reguły ma na końcu języka tysiące pytań, na które w tradycyjnej szkole nikt mu nie chce odpowiadać.
Żeby edukacja stałą się na powrót atrakcyjna, dziecko musi być w nią niejako zanurzone i tym sposobem zafascynowane nią. W przeciwnym wypadku wiedza, jaką chcemy mu przekazać, będzie dla niego zbędnym obciążeniem, do którego będzie podchodzić z niechęcią. Jeśli będziemy przemawiać do niego atrakcyjnym językiem i na tej podstawie złapiemy nić porozumienia, wtedy mamy otwartą drogę do sukcesu. Edukacja bowiem powinna się opierać na dialogu i wspólnym podążaniu tą samą drogą, u końca której znajduje się wiedza. To coś w rodzaju gry, w której uczestniczą obie strony, jednak należy dokładnie doprecyzować jej reguły. Wtedy rzeczywiście kształcenie przyniesie nam sukces.

Więcej
Sty 4, 2016

Opublikowany by | 0 Comments

Sukces w edukacji

Sukces w edukacji

Sukcesy w procesie kształcenia możemy odnosić na różnych polach. To może być sukces jednego ucznia i wiedza przez niego zdobyta, która może mu na przykład umożliwić wygrana w konkursie. Jednak edukacja jako taka nie powinna skupiać się tylko na jednostce, ale na ogóle uczniów. Powinna się zmienić już u podstaw, a przede wszystkim zmianie powinien ulec język, jakim się ona posługuje. Tym bardziej, że radykalnie zmieniła się rzeczywistość wokół nas, a współcześni uczniowie myślą innymi kategoriami niż my.
Edukacja powinna reagować na przemiany, jakim podlega świat. Wiadomo, że współcześnie już nie wiedza encyklopedyczna ma znaczenie, ale umiejętność jej znalezienia i wykorzystania. Już nie musimy uczyć się formułek na pamięć, stosując skostniały i zapomniany język naukowców, ale możemy uczyć się poprzez działanie. Tak prowadzony proces kształcenia może być o wiele bardziej efektywny.
Musimy także pamiętać, że mózgi współczesnych dzieci nie są takie same, jak nasze. Dzieciaki nie znają świata bez internetu,nie rozumieją, jak można nie mówić w obcym języku, przede wszystkim po angielsku. Dlatego też edukacja powinna być podporządkowana tym zmianom, a nie próbować wciskać nowe dzieci w stare struktury. Rzetelna wiedza oczywiście może się przydać, ale jeśli nie umiemy posłużyć się nią w konkretnej sytuacji życiowej, to właściwie staje się ona bezużyteczna. A miarą kształcenia jest przecież doprowadzenie młodego człowieka do jakichś konkretnych efektów. Stąd konieczność wprowadzenia zmian.

Więcej
Sty 4, 2016

Opublikowany by | 0 Comments

Efektywne kształcenie

Efektywne kształcenie

Kiedy zastanawiamy się nad współczesnym kształceniem, bierzemy pod uwagę tylko to, co doraźnie nam nie odpowiada. A należałoby się zastanowić nad całością procesu, jakim jest edukacja. Współcześnie bazuje ona niestety na starych strukturach, niejednokrotnie posługując się archaicznym językiem. Nad tym należy popracować, a zwłaszcza nad sposobem, w jaki przekazywana jest wiedza.
Podstawową sprawą są zmiany systemowe, oddolne. Edukacja nie może być naprawiana naskórkowo, z wierzchu, tylko należy ją poddać gruntownej przebudowie. Musi zmienić się język, jakim się ona posługuje, ale także wiedza, jaką przekazuje. Na razie bazuje na starych badaniach, które nie uwzględniają tego, jak wygląda współczesny świat.
Edukacja to naprawdę potężny proces, któremu należy porządnie się przyjrzeć. Może ona bowiem dać bardzo wiele młodemu człowiekowi, ale także równie wiele w nim zniszczyć. Podstawą dawnej edukacji jest wiedza pamięciowa, zaś podstawą edukacji nowoczesnej jest język i dialog. Na to należy wobec tego kłaść nacisk, by nauka była jak najbardziej efektywna.
Jeżeli podejmie się takie działania w kierunku naprawy procesu nauczania, po kilku latach będziemy mogli obserwować efekty, jakie przyniesie ta zmiana. One oczywiście nie mogą pojawić się od razu, ale będą na pewno. Wtedy można będzie porównać, co dobrego przyniosła ta nowa edukacja i jak się ma do tego, co oferowały dawne lata. Myślę, że wiedza, jaką w ten sposób zdobędziemy, jest dla nas nie do przecenienia i pomoże nam dalej.

Więcej
Sty 4, 2016

Opublikowany by | 0 Comments

Dobrze uczyć

Dobrze uczyć

Kluczowym pytaniem we współczesnej edukacji jest „jak to zrobić, by dobrze uczyć?”. Zasadniczym problemem jest to, że współczesna edukacja musi być dostosowana do przemian, jakim podlega społeczeństwo, czyli na przykład uwzględnić cyfryzację i wszystko to, co jest z nią związane.
Do współczesnych młodych ludzi należy mówić językiem zrozumiałym dla nich, czyli też opartym na tym, co się teraz dzieje. Archaiczne metody nauczanie, nawet jeśli kiedyś się sprawdzały, nie pasują do świata współczesnego, w którym to nie wiedza jest priorytetem. Edukacja musi uwzględniać w swoich założeniach fakt, że teraz wiedzę trzymamy w smartfonach, a nie w głowach i że ta wiedza jest dostępna zasadniczo w każdej chwili. Zatem nie teoria, a praktyka powinna dominować podczas uczenia.
Ta zasada szczególnie powinna mieć zastosowanie przy uczeniu języków obcych. Polska edukacja kładzie nacisk na gramatykę, poprawne odmienianie czasowników, a tymczasem ta wiedza nie sprawdza się w praktyce, kiedy mamy zamienić kilka słów z cudzoziemcem. Plącze nam się język, zapominam wszystkie te straszne gramatyczne struktury, których nauczyliśmy się na pamięć. Taka sytuacja pokazuje, że ta wiedza jest kompletnie bezużyteczna i służy chyba tylko zadowoleniu nauczyciela.
Jeśli nasza edukacja pozwoli sobie na wprowadzenie kilki istotnych zmian, to może się okazać, że bazując na tym, co już wypracowała i dokładając nowe metody, możemy otrzymać zupełnie nową jakość w procesie kształcenia, która otworzy nam kolejne nowe drogi.

Więcej