Mar 21, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Do kogo jest kierowany hosting wirtualny?

Do kogo jest kierowany hosting wirtualny?

Hosting wirtualny to model w którym na fizycznym serwerze znajduje się wielu klient korzystających z zasobów jednego serwera. Każda osoba na serwerze ma określoną przestrzeń do wykorzystania do swoich celów. Wiele hostingów daje ograniczenia co do zakładania kont pocztowych i limitu transferu, które możemy zużyć. Ograniczenie transferu jest tu kluczowe, ponieważ im więcej zużyjemy transferu tym większą moc obliczeniową zużyjemy.

Obecnie firmy hostingowe przydzielają określoną moc obliczeniową procesora i pamięci ram. Jest to zabezpieczenie przed sytuacją, gdzie jedna strona można wykorzystać całą moc serwera i zwolnić działanie lub wręcz zablokować strony innych osób na serwerze. To właśnie jest jedna z wad hostingu współdzielonego – możemy mieć w danym momencie bardzo duży ruch i w tej sytuacji będzie blokowana nasza strona. A jaką mamy korzyść? Bardzo atrakcyjną cenę, opieka administracyjna, panel do zarządzania kontem i najważniejsze – nie musimy przejmować się działaniem usług, ponieważ nie w naszej gestii będzie dbanie o ciągłość pracy serwera.

Więcej
Mar 16, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Wirtualna praca- realne pieniądze

Wirtualna praca- realne pieniądze

Internet stale stwarza nowe możliwości, których wykorzystywanie jest prostsze niż mogłoby się wydawać. Jedną z rzeczy, które pojawiły się wraz z rozwojem internetu jest e- biznes, czyli praca w sieci. Wbrew pozorom żeby pracować w domu przy komputerze wcale nie trzeba być informatykiem czy specjalistą IT. Wystarczy trochę kreatywności i chęć do pracy. W sieci może zarabiać każdy kto potrafi pisać, robi zdjęcia, zajmuje się grafiką lub tworzeniem stron internetowych. Dobrym rozwiązaniem jest też założenie sklepu online, w którym można sprzedawać wyroby hand- made, ubrania czy cokolwiek innego. Bez ogromnej wiedzy technicznej można dziś założyć również bloga lub stronę internetową. Pieniądze w polskiej blogosferze są coraz większe, a blogerów traktuje się coraz poważniej. Na wielu blogach pojawiają się kampanie reklamowe znanych marek, które za kilka postów lub recenzję na znaczącym, popularnym blogu są w stanie zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Jak widać w sieci można zarobić duże pieniądze, a utrzymanie z e- biznesu staje się coraz bardziej realne i pożądane biorąc pod uwagę to, że nie trzeba mieć niezadowolonego szefa nad głową i pracować osiem godzin dziennie.

Więcej
Mar 13, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Hipertekst

Hipertekst

Garść faktów z epoki elektronicznej:
-Tekst wyzwolił się elektronicznie. Prasa drukarska zwiększyła liczbę odbiorców, ale nie twórców informacji. Telegraf, telefon i media poszerzyły liczbę twórców
-Kserokopiarka zmieniła pisarza w wydawcę
– dzięki komputerowi przewaga dokumentu z edytora tekstowego nad maszynopisem: dla jednej poprawki nie trzeba przepisywać całej strony
– Natychmiastowe rozpowszechnianie tekstów przetworzonych komputerowo
– Cecha tekstu w postaci sieciowej- może mieć wbudowane hipertekstowe łącza. Dzięki temu, można przeprowadzić od swojego dokumentu dowolne połączenie do innych.Powiązania mogą być użyteczne, albo niekoniecznie.
Elektroniczne przetwarzania tekstu:
– ułatwiło pisanie i korygowanie, przyspieszyła proces jego eksternalizacji
– pisanie stało się wydajne, dzięki kodowaniu danych zawartych w tekście. W każdym momencie możemy przywołać plik tekstowy i dokonać w nim zmian (Levinson nazywa to quasi-Platońską sferą)
Tekst w sieci:
– tekst w postaci cyfrowej jest przystosowany do transmisji na odległość (bo zapisany w systemie dwójkowym)
– sieć pomaga autorowi wejść w rolę wydawcy i kolportera
– powstawanie społeczności sieciowych, gdzie pisarze są czytelnikami, a czytelnicy pisarzami
– mieszkańcy prawdziwej globalnej wioski są za równo nadawcami, jak i odbiorcami. Globalna wioska zachodzi w społeczności on-line
Społeczność on-line (nieformalne koła autorów i czytelników):
Levinson traktuje po macoszemu. Dwa zdania o forach i pogawędkach on-line, dwa zdania o chatach. Nic.
Społeczności sieciowe ukształtowały się niezależnie od mass-mediów. Mogą mieć moderatorów
Hipertekst i odwrócenie ról autora i czytelnika
pojęcie hipertekstu: aktywnie zaprogramowany zbiór słów, zwrotów i ich połączeń z innymi słowami i zwrotami; mapa ich znaczeń i skojarzeń
– hipertekst nie zwiększa zasobu info dostępnej czytelnikowi, ale ułatwia dotarcie do niej w tekście
-każde aktywne słowo może mieć setki możliwych połączeń
– Grupa odbiorców autora publikującego ma zasięg globalny. Pisarz staje się wydawcą.
– Czytelnik dzięki połączeniom hipertekstowym porusza się między linijkami, stronami tekstu, może dotrzeć do encyklopedii, albo tekstu innego autora
– czytelnik sam przemienia się w autora, dostarczając swojej interpretacji tekstu.
– czytelnik ma wybór: podążać za uwydatnieniami autora, bądź zareagować na tekst do którego odsyłają hiperłącza
– kwestia autorstwa zatraca się

W literaturze sieciowej:
Hiperfikcja- fikcja literacka pisana z myślą o hipertekście
Opowieść hipertekstowa może mieć podwójne autorstwo jeśli odsyła do napisanej przez innego autora

Więcej
Mar 10, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Ideały rycerskie

Ideały rycerskie

Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich z różnych epok.

Wzór, wizerunek rycerza, rozpowszechniony w naszej kulturze pochodzi z epoki średniowiecza To właśnie wieki średnie ukształtowały ideał rycerza o nieskazitelnej reputacji, człowieka honoru, walczącego do ostatniej krwi o słuszna sprawę, odważnego i zdolnego
do poświęceń. Przypisywane mu cechy charakteru związane są z wyznawanym przez rycerstwo etosem rycerskim. Jest to zespół wartości, powszechnie przyjętych
i akceptowanych przez uczestników kultury rycerskiej. Stanowił on zbiór norm, które ustalały się przez wieki i wyznaczały wzorzec osobowy idealnego rycerza oraz kształtowały wzory zachowań przyjętych w społeczności rycerskiej. Etos rycerski w dużym stopniu wpływał też na tożsamość klasową rycerstwa – był tym, co odróżniało rycerza od chłopa czy mieszczanina, określał ogólny styl życia rycerzy. Ogólnie przyjąć można, że w skład etosu rycerskiego wchodziły następujące wartości: dobre urodzenie, stanowa solidarność rycerska, hojność, żądza sławy, odwaga, wierność danemu słowu, etyka walki, siła fizyczna, uroda, wdzięk, szlachetna postawa wobec kobiet. Doskonałym obrazem, który pozwoli mi stworzyć portret rycerza i zaprezentować, jakie przyświecały mu ideały jest literatura. Pierwowzory rycerzy możemy odnaleźć w literaturze antycznej opisującej walki ówczesnych wojowników. Złotą epoką rycerstwa było średniowiecze, kiedy to wykształcił się wzorzec idealnego rycerza. Później rycerstwo utożsamiano z żołnierskim stanem szlacheckim. W następnych wiekach miano rycerza przypisywano żołnierzom, którzy kierowali się prawymi zasadami. Obecnie ślady postaci rycerskich możemy odnaleźć w literaturze fantasy. Spójrzmy, więc, jaki obraz rycerza prezentuje nam literatura.
Jako pierwszy przykład chciałabym przytoczyć dzieło Homera, Iliadę, gdzie został uwieczniony obraz rycerza antycznego. Antyczny rycerz należał po przez swoje urodzenie
do wysokich królewskich rodów, a takie pochodzenie zapewniało mu już wyjątkowość
i wielką przychylność bogów. Ich wygląd przykuwał uwagę obserwatorów, należeli oni do szczególnie przystojnych, dobrze zbudowanych mężczyzn. Odznaczali się wielką siłą
i tężyzną fizyczną. Rzemiosło walki mieli opanowane do perfekcji. Potrafili walczyć mieczem i doskonale posługiwać się włócznią. Jednym z najważniejszych momentów uwiecznionych
w Iliadzie jest pojedynek Achillesa i Hektora. Na przykładzie turnieju wartości etosu rycerskiego są najwyraźniej uchwytne. Szczególnie podkreślane są siła (wygrywa najsprawniejszy i najwytrzymalszy z rycerzy), odwaga (nie każdy bowiem zmierzy się
z zawodnikiem, który ma sławę niezwyciężonego), etyka walki (szczegółowe przepisy dotyczące zadawania ciosów, uzbrojenia itp.), żądza sławy. Ulubieńcem bogów jest Achilles, odziany w specjalnie dla niego wykutą zbroję. Walka jest jego namiętnością, kieruje się zdobyciem sławy, zbudowanej na poczuciu godności. Chociaż Hektor, najdzielniejszy wśród Trojan, świadomy jest swej klęski w walce z niezwyciężonym Achillesem, nie waha się podejmując decyzje o pojedynku. Podczas walki ucieka jednak przed przeciwnikiem, dziewięciokrotnie okrążając trojański zamek. Rycerze opisani przez Homera to bohaterowie heroiczni, niemalże boscy, choć ich postawy przybierają ludzki wymiar. Wojownicy targani są namiętnościami – gniewem, chęcią zemsty, ale cechuje ich również współczucie, jak Achillesa, wydającego zwłoki Hektora Priamowi. Obaj rycerze są waleczni, honorowi. Jednak ich istnieje szereg różnic pomiędzy nimi. Hektor jest opanowany, zdolny do refleksji, jego postępowaniem kieruje patriotyzm. Achilles z kolei jest niezwykle zapamiętały w gniewie, wybuchowy, zapalczywy. Pobudką do walki jest dla niego duma, chęć zemsty.
Jak wspomniałem wcześniej, to średniowiecze wykształciło wizerunek rycerza doskonałego. Spójrzmy więc, jaki dokładnie powinien być to wojownik. Pieśń o Rolandzie przedstawia losy rycerza, który dowodził tylną strażą króla Karola Wielkiego. Roland jest wzorem rycerza chrześcijańskiego, który poświęcił swoje życie w obronie wiary. Podczas krótkiej akcji tego utworu, zostały ukazane wszystkie cechy jakimi powinien charakteryzować się rycerz.. Przede wszystkim było to kierowanie się miłością do ojczyzny i do swego władcy oraz wiara w Boga, prowadząca do walki z poganami. Rzeczą zaś, która rycerz cenił najbardziej był honor, z nim wiązały się męstwo i waleczność. Idealny rycerz był człowiekiem o surowych obyczajach. Nie przeszkadza to jednak temu, by był szarmancki wobec dam i umiał zachować się na dworze. Jednak najważniejszym elementem walki rycerskiej zaprezentowanym w utworze jest odwaga. Patrząc na nią naszymi oczami można rzec, że więcej ma ona wspólnego z buńczuczną dumą prowadzącą do lekceważenia śmierci Roland nie wzywa pomocy mimo, iż nie ma szans na zwycięstwo wobec przewagi wroga. Nie chce okazywać strachu przed śmiercią. Poświęca życie swoich towarzyszy dla zachowania honoru. Podsumowując można stwierdzić, że śmierć Rolanda jest przejawem niebywałego heroizmu bohatera, ma wymiar nadludzki, nieziemski. Tak oto przedstawiał się rycerz średniowieczny, człowiek bez skazy, bez plam na honorze i bez pokus.
Kolejnym ideałem, który był celem każdego rycerza jest miłość. Rycerz i dama jego serca, bohater powodowany miłością – oto pierwotny i niezmienny motyw romantyczny, który pojawia się wszędzie i zawsze i który wszędzie i zawsze musi pojawiać się na nowo. Tak też jest w przypadku noweli G. Boccaccia Sokół. Głównym bohaterem jest Federigo degli Alberighi, młody szlachcic florencki i biegły rycerz, zakochany w szacownej damie – Giovannie, uznawanej za jedną z najpiękniejszych kobiet w tym mieście. Dla zyskania jej przychylności Federigo bierze udział w licznych turniejach, czyni jej drogie podarunki
i wydaje uczty, co doprowadza go do ruiny finansowej. Kobieta jednak nie odwzajemnia jego uczuć, jest żoną innego mężczyzny, któremu pozostaje wierna. Krotki utwór pokazuje nam,
w jaki sposób średniowieczni rycerze starali się zdobyć serce damy. Otrzymujemy również obraz życia codziennego, które bogate jest w turnieje, zawody, potyczki. Życie rycerskie to także życie wypełnione balami, ucztami, które tak jak w powyższym przypadku częstokroć prowadziły do ruiny. Jednak miłość w oczach rycerza warta jest wszelkiego poświęcenia. Utrata majątku, wyjazd na wieś, by w ostateczności poświęcić swojego ukochanego sokoła okazały się być kluczem do zdobycia uczucia ukochanej. Realizacja celu za wszelką cenę przyświecała także innemu bohaterowi literackiemu, jakim jest Konrad Wallenrod.
Jak wspomniałem wcześniej honor był niezwykle ważny dla średniowiecznego rycerza, co doskonale widać na przykładzie Rolanda. Honor określał tożsamość rycerza, był wyznacznikiem człowieczeństwa. Bez niego życie nie było wiele warte. Takie przekonanie wpojono w młodości bohaterowi powieści poetyckiej Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod. Wychowany w poszanowaniu dla kodeksu rycerskiego, decyduje się na życie
w kłamstwie. Jako rycerz wie, że postępuje nieetycznie, że podstęp kłóci się z ideałami rycerskiego życia, a każdy kto się nim posługuje, naraża na szwank swój honor. Jednak Konrad, dawny wychowanek zakonu zna jego siłę i wie, do czego jest zdolny. Zdaje sobie sprawę, że czysta walka nie przyniesie triumfu. Walter Alf poświęca dla dobra ojczyzny nie tylko własne sumienie, spokój ducha, ale także miłość. Rezygnuje z życia prywatnego, miłości do Aldony, stawiając na pierwszym miejscu obowiązek wobec swojego kraju. Cechuje go, podobnie jak średniowiecznych rycerzy, silna wola, duma, odwaga, a jego czynami kieruje chęć zemsty. Mickiewiczowski rycerz to człowiek, którego cechuje siła właściwa tytanowi, to także bojownik, dla którego najważniejsza jest chęć zemsty. Pomimo ceny, jaką była miłość ukochanej, prawo bycia sobą, honor Walter Alf decyduje się podstęp
i zdradę. Jego życie to pasmo winy, niepokoju i rozterek.
Na zakończenie chciałabym przedstawić obraz rycerza odmalowany przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wierszu Rycerz. Jakie ideały przyświecają bojownikowi w XX wieku? Czy są one podobne wartości wyznawanych przez Achillesa, czy Rolanda? Poeta sytuuje wydarzenia w czasie II wojny światowej. Podmiotem lirycznym jest rycerz gór zapomnianych, zawsze senny. Wędrujące on przez świat dwudziestego wieku, szukając w nim śladów minionych czasów. Nie odnajduje jednak dawnych zwyczajów, wartości, szlachetnych ideałów. Jego miecz pokrył się rdzą, rycerz dawno już nie walczył w obronie słabszych. Jednak rycerz wciąż wierzy w jego skuteczność oraz zmartwychwstanie dawnych wartości. Potwierdza się twierdzenie o niezłomności rycerskiej wiary. Mężczyzna nie porzuca swojego oręża, wierzy w jego moc, wierzy w swoją siłę, która będzie miała okazję ujawnić się
w odpowiednim momencie. Miecz jest symbolem waleczności, która nigdy nie ustaje. Rycerz wierzy, że świetlane czasy znów nadejdą. Ufa, że powróci świat, w którym znów będzie liczył się honor. Trwa na straży wartości, w które wierzy.
Podsumowując, zauważam, że pierwowzory postaci rycerzy odnajdujemy już wczasach archaicznej Grecji. Wykształcił się tam wówczas etos rycerski traktowany jako zbiór wartości klasy ludzi związanych z walką. Etos pierwszych rycerzy był dość brutalny
i hołdujący wartościom takim jak siła fizyczna, duma czy odwaga. Z czasem zaczął ewoluować w kierunku wartości wyższych. Wpłynęły na to co najmniej dwa czynniki: Kościół oraz literatura rycerska. W literaturze spotkać możemy przede wszystkim archetyp prawomyślnego, honorowego, odważnego, sprawiedliwego i wiernego rycerza. Jednak jak widać na przykładzie Konrada Wallenroda ułomności nie były obce temu rycerskiemu światu. Myślę, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć ludzi, którzy kierowaliby się ideałami wyznawanymi przez omówionych przeze mnie rycerzy. A szkoda, bo honor, męstwo, szacunek dla kobiet są zawsze w cenie.

Więcej
Mar 10, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Co portale społecznościowe mówią o Tobie?

Co portale społecznościowe mówią o Tobie?

Korzystasz z portali społecznościowych? Pewnie nawet założyłeś konto na kilku z nich. Z całą pewnością portale takie ułatwiają komunikację z innymi, pamiętaj jednak o tym, że każdy medal ma dwie strony. Poszukiwanie pracy może w dzisiejszych czasach wyglądać zupełnie inaczej niż dziesięć lat temu. Czy wiesz, że w dobie powszechnej technicyzacji i wielkiej sieci internetowej Twoje konto na Facebooku czy Twitterze może powiedzieć Twojemu pracodawcy więcej niż Twoje CV?
To, co publikujesz, bardzo często wyraża Twój stosunek do rożnych spraw i wydarzeń. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że chcesz wyrazić swoją opinię, jednak umieszczając ją na profilu, który jest dostępny dla wszystkich, pamiętaj, aby swoją opinię wyrazić w kulturalnych słowach i szanować zdanie tych, którzy myślą co innego. Pamiętaj też o tym, że Twój przyszły pracodawca może przeglądnąć cały profil, co jeśli znajdują się na nim Twoje śmieszne a właściwie kompromitujące zdjęcia?
Jeżeli zdecydujesz się udostępnić Twój profil tylko znajomym, możesz pozwolić sobie na większą swobodę w publikowaniu zdjęć czy statusów. Zapewne lepiej będziesz czuł się ze świadomością, że Twój pełny profil dostępny jest tylko dla nielicznych, podczas gdy osoby, które Cię nie znają, nie uzyskają żadnych ważnych informacji na Twój temat. Dzięki temu, nawet jeżeli osoba, która ma przeprowadzać z Tobą rozmowę rekrutacyjną sprawdzi Twój profil, to tak naprawdę jej pierwsze wrażenie o Tobie nadal będzie zależało od Twojej prezentacji podczas rozmowy, a nie od śmiesznego zdjęcia zrobionego podczas zeszłorocznych wakacji.

Więcej