Lut 25, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Polscy czytelnicy

Polscy czytelnicy

Polscy czytelnicy chętnie sięgali po nowości światowe w językach oryginałów, przede wszystkim w jęz. Francuskim. Wreszcie w Polsce zaczęły pojawiać się przekłady głośniejszych utworów. Obok zapóźnionych późnobarokowych romansów czy tłumaczonych przez Niemcewicza romansów rycerskich, pojawił się pierwszy w Polsce spóźniony o około 150 lat przekład Don Kichota Cervantesa, dokonany z francuskiego przez Franciszka Podolskiego pt. Historia, czyli Dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manczy [1781-86]. Przekłady powieści poprzedziły krótkie formy beletrystyczne, powiastki filozoficzne i moralne. W ostrości satyry celował czołowy brązoburca epoki, Wolter, którego liczne powiastki tłumaczono w czasopismach i drukach osobnych [Kandyd Wszędobylski 1780;]; przekładano także Powieści moralne Marmontela [1776 – 1778], Listy perskie Monteskiusza [1778]. Powiastka wschodnia znalazła w Polsce liczną grupę tłumaczy, wśród nich Krasickiego. Dotarła do Polski także autentyczna fantastyka wschodnia, przede wszystkim przekład słynnego zbioru baśni arabskich orientalisty Galanta [tłum. Ł. Sokołowski pt. Awantury arabskie, lub tysiąc nocy i jedna 1767-1769]. W 1784 r. przełożono Swifta Podróże kapitana Guliwera w różne kraje dalekie, powieść fantastyczna. Uderza zupełny brak licznie reprezentowanego na zachodzie Europy gatunku powieściowego tzw. Robinsonad i utopii. W 1769 Jan Albertrandi przełożył ze skróconej przeróbki francuskiej Feutry’ego Przypadki robinsona Cruzoe Daniela Defoe. Uwydatnia się tu nowatorstwo Krasickiego, który w sposób oryginalny zaszczepił na gruncie polskim XVIII – wieczne wzory robinsonady i utopii. Nie zostały również przełożone najwybitniejsze powieści reprezentujące kierunek sentymentalny: Pamela Richardsona, Nowa Heloiza Rousseau i Cierpienia młodego Wertera Goethego [1774].
Dość mierne rezultaty jako autor powieści sentymentalnych uzyskał naśladowca Krasickiego, Michał Dymitr Krajewski, nauczyciel „Humaniorów” w warszawskim konwikcie pijarskim. Dużo rozgłosu zdobyła sobie jego Podolanka wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca, która miała 7 wydań w ciągu 1784 roku. Była to samodzielna przeróbka powieści Henri Josepha Dulaurens z 1765 r. dwie kolejne powieści Krajeńskiego: Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący [1785] oraz Pani Podczaszyna. Tom drugi „Przypadków Wojciecha Zdarzyńskiego” [1786] nawiązująca bezpośrednio [także konstrukcją] do Mikołaja Doświadczyńskiego i Pana Podstolego. Pani Podczaszyna stanowi już pewne osiągnięcie prozy polskiej tego okresu. Stylizacją tytułu nawiązuje do Pana Podstolego, stawia sobie jednak odmienne zadanie: podejmuje po raz pierwszy na taka skalę w literaturze polskiej próbę przedstawienia wzorcowego obrazu życia szlachcianki polskiej, żony, matki i gospodyni, opiekunki poddanych chłopów.
Nowatorską próba Krajewskiego był jego poemat prozą w 12 księgach pt. Leszek Biały, książę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego [1791 lub 1789-1792], w którym naśladuje formę Telemaka Fenelona, pragnął stworzyć wzór eposu narodowego.
Józef Kazimierz Korwin Kossakowski, biskup inflancki, jeden z przywódców Targowicy powieszony przez lud warszawski w 1794 r. jest znany jako autor dwu utworów: Ksiądz Pleban [1786] i Obywatel [1788]. Tytułowego Księdza plebana nazwał Stanisław August, stryjeczny brat Pana Podstolego; ukazał wzór oświeconego plebana, pasterza swoich owieczek i rządnego gospodarza. Chłopi pojawiają się tu jako pełnoprawni bohaterzy, już wolni ludzie.
Udział czasopism informacyjno – politycznych w życiu kraju w latach 1775 – 87
Od 1774 wychodziła obskurancka „Gazeta Warszawska” księdza Stefana Łuskiny. Od tego poziomu wyraźnie odbijały się czasopisma „uczone”, moralne i literackie. Na czoło wybijał się Piotra Świtkowskiego „Pamiętnik Historyczno – Polityczny”, miesięcznik założony w roku 1782 oraz tegoż Magazyn Warszawski [1784-85], który miał charakter moralno – literacki, informował o rozwoju sztuk i nauk, popularyzował Szekspira i pierwszy w Polsce zwracał uwagę na twórczość niemieckich autorów okresu burzy i naporu.
Na tle braku publicystyki atakującej śmiało problemy współczesne wyjątek stanowią Józefa Wybickiego Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego Eks – Kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane. Ukazujące się anonimowo w latach 1777-78, w trakcie dyskusji nad kodeksem Zamoyskiego, w którego opracowywaniu Wybicki aktywnie uczestniczył. Analizując rozkład i zacofanie kraju w obrazach zrujnowanych miast i opustoszałych wsi, ukazywał Wybicki równocześnie dobrobyt i bogactwo państw rządzonych przez oświecony absolutyzm. Tę sama problematykę co Listy, zawartą w systemie norm prawnych, przynosił kodeks Zamoyskiego, obalony na sejmie 1780 r. Projekt reformy przygotowanej przez obóz królewski poniósł klęskę.

Więcej
Lut 25, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Choroba wieku

Choroba wieku

Choroba wieku przed rewolucją:
Słynna choroba wieku, którą według Musseta spowodowały wojny Cesarstwa i opadnięcia egzaltacji, niemającej już celu, była przede wszystkim chorobą dziadków pokolenia romantycznego, spotykaną w latach 1760-1780. We Francji występowały kolejne fale tej epidemii udręk duchowych. Pierwsza fala, preromantyczna, i trzecia ( reprezentowana przez takich twórców jak Baudelaire, Flaubert, Taine, Swinburne, James Thomson, Thomas hardy, Wagner, Kierkegaard) przeżywały zapewne swe cierpienia silniej niż pokolenie romantyków francuskich, jakkolwiek skargi tych ostatnich rozbrzmiewały głośniej. Ale Hugo, Vigny, Lamartine, Delacroix, Berlioz znajdowali pociechę w twórczości i działaniu.
W korespondencji, pamiętnikach, powieściach nie dominuje radość życia. Odzywa się raczej znudzenie życiem, źródło buntowniczej postawy młodych ludzi niedopuszczonych do stanowisk na miarę zdolności. Przez 50 lat umysły i serca Europejczyków delektowały się tymi stanami ducha. Mirabeau, Książe de Ligne, też bywali sentymentalni, ulegali czasami chorobie stulecia. Bo czy była wtedy kobieta niedoceniająca szlachetnego serca i ukrytego w nim smutku. Siedząc w więzieniu Mirabeau donosi Zofii, że jedyna jego pociecha to lektura Jana Jakuba- czytając go płacze. Książe de Ligne rozpraszał melancholię, gdy go nachodziła, życiem wojskowym i podróżami, lecz umiał produkować mgłę wywołująca tkliwość u kobiet.
Ta pierwsza choroba wieku, o 50 lat wcześniejsza od drugiej, była zjawiskiem głęboko sięgającym i dlatego niesłuszne byłoby odmawianie miana „romantycznych” pisarzom, których artyzm, klisze, figury retoryczne nie są takie same jak w pokoleniu roku 1830. Medycyna lat 1750-80 dostrzegła te cierpienia psychosomatyczne w postaci waporów, przygnębienia, zemdleń, osłabienia woli, spotęgowanej nerwowości. Historycy literatury do znudzenia opowiadają
o modzie rozmyślań nad grobami, cmentarnej refleksyjności, które objęła całą Europe Zachodnią. Ale zew śmierci, der Todestrieb, zagościł w powieściopisarstwie od czasów Prevosta. Fascynacje ciałem po śmierci, obsesje- formie przybieranej przez te uczucia brakuje według naszych dzisiejszych wymagań: efektowności obrazu, świeżości odkrycia, co romantycy innych krajów uzyskali wracając w świat dzieciństwa lub pogrążając się w fantastykę. Brak również tej formie muzyczności czyniącej wypowiedź uczucia sugestywną.

Więcej
Lut 17, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Przygotowania do szkoły

Przygotowania do szkoły

Koniec wakacji to jednakże ostatni alarm by przygotować się na rozpoczęcie roku. Nie za bardzo cieszą się z tego powodu młodzi, obowiązek uczenia się nie odpowiada większości z nich. Taka jest prawda, nie lubimy się uczyć czegoś co sprawia nam trudności a na dodatek jak mamy znowu uczyć się nowych rzeczy powiedzmy z matematyki to aż krew nas zalewa. Dlatego też uczniowie z niechęcią powracają do szkoły. Jednak póki jest to nasz obowiązek to musimy się do tego dostosować. Pierwsze co trzeba zrobić to zadanie dotyczące rodziców. Trzeba dziecko odpowiednio przygotować do szkoły. Najpierw potrzebne będzie zakupienie książek, zeszytów oraz reszta rzeczy służąca do nauki. Kolejna rzecz to ciuchy. Ubrania takie jak rzeczy na wychowanie fizyczne czy ogólnie mówiąc rzeczy w których będzie chodziło nasze dziecko. Gdy już to wszystko mamy załatwione możemy jedynie czekać na rozpoczęcie roku i wysłać nasze dziecko na apel rozpoczęcia szkoły. Być może zrobi to niechętnie ale tak samo jak rodzice muszą pracować tak samo dzieci muszą chodzić do szkoły.

Więcej
Lut 13, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Świąteczne zakupy w sieci

Świąteczne zakupy w sieci

Nowocześni klienci wybierają sklepy internetowe jako podstawowe narzędzie do dokonywania zakupów. Unikając sklepowych kolejek, tłoku przed kasami warto sprawdzić co może zaoferować sklep internetowy. Świąteczne upominki podzielone są na kategorie, opisy pozwalają zorientować się dla jakiej grupy wiekowej polecany jest dany przedmiot. Dzięki bardzo dokładnym zdjęciom i ciekawym opisom bez problemu wytypujemy prezent świąteczny praktycznie dla każdego. Najlepsze prezenty świąteczne to przedmioty praktyczne, które będą przez cały rok przydatne. Coraz częściej odchodzi się od niepraktycznych, sezonowych gadżetów, które w praktyce zabierają tylko miejsce w niewielkich mieszkaniach. Sklep internetowy za pomocą firmy kurierskiej podstawi wytypowane prezenty pod nasze drzwi, czasami można też zamówić usługę pakowania prezentów. Dzięki takiej opcji świąteczny upominek otrzymamy już w takiej postaci, iż nie pozostaje nam nic innego jak tylko wręczyć go docelowemu odbiorcy. Elektroniczne płatności bardzo przyspieszają proces robienia zakupów, wszystko praktycznie załatwimy nie wychodząc z domu. Robienie zakupów w dzisiejszych czasach to duża przyjemność.

Więcej
Lut 8, 2014

Opublikowany by | 0 Comments

Co możesz zyskać dzięki wczesnemu wstawaniu – czyli zostać porannym ptaszkiem!

Co możesz zyskać dzięki wczesnemu wstawaniu – czyli zostać porannym ptaszkiem!

Mówi się często, że ludzie dzielą się pod względem rytmu dobowego na nocne sowy i rannych ptaszków. Okazuje się jednak, że jesteśmy jako ludzie na tyle elastyczni, iż dzięki podjęciu pewnych wysiłków możemy taki stan rzeczy odmienić. Jeśli więc jesteś sową i lubisz bardzo długo spać, może warto pomyśleć o tym, co mógłbyś zyskać zmieniając swoje nawyki. Przede wszystkim naukowo udowodniono, że ludzki mózg znacznie lepiej pracuje w porannych godzinach niż wieczornych. Z tego też powodu wczesne wstawanie może przełożyć się bezpośrednio na efektywność pracy. Wstawanie o porannych porach może pozwolić także zyskać dodatkowe godziny w ciągu naszego dnia. Można w ten sposób zaoszczędzony czas różnie wykorzystać i robić wtedy właśnie to, na co do tej pory nie mieliśmy czasu. Poranny spacer, bieganie, nauka języka obcego, medytacja, joga, czytanie książki – pomysłów może być naprawdę wiele. Jeżeli więc tylko chcesz podjąć się tego wyzwania, to zyskać możesz naprawdę wiele. Grunt to nie poddawać się i dzielnie przezwyciężać początkowe trudności.

Więcej