Cze 30, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Znaczenie logiki w prawie

Znaczenie logiki w prawie

Większość studentów prawa, przekraczając progi swej uczelni na pierwszym roku studiów zastanawia się, po co w planie studiów umieszczono przedmiot o nazwie logiki. Po co właściwie prawnikowi logika? Niewątpliwie celem tego przedmiotu jest przygotowanie przyszłego adwokata czy radcy prawnego do formułowania myśli, argumentowania, poprawnego myślenia. Są to umiejętności niezbędne dla przyszłego prawnika. Jak osiągnąć ten cel? Można to zrobić jedynie poprzez zrozumienie odpowiednich pojęć, reguł, wiadomości oraz nabycie umiejętności, jak je wykorzystać. Nauczenie tego studentów jest niezwykle ważne dlatego większość uniwersytetów podchodzi do sprawy niezwykle poważnie. Organizowane są zarówno wykłady jak i ćwiczenia praktyczne w trakcie których analizuje się i rozwiązuje różnego rodzaju problemy czy przykłady. Często wymagają one opanowania technik formalnych. Po tak intensywnym kursie student prawa powinien umieć a przede wszystkim rozumieć podstawowe pojęcia logiki formalnej, szczególnie zaś te z zakresu rachunku zdań, predykatów, teorii nazw, rachunku zbiorów, relacji, erotetyki, modalności. Ważna jest również znajomość konstrukcji logicznych. Konieczne jest to aby poznać i zrozumieć związki pomiędzy językiem logicznym a językiem naturalnym (w tym prawniczym). Każdy student, który chce w przyszłości zostać dobrym prawnikiem powinien też umieć posługiwać się podstawowymi pojęciami logiki formalnej oraz jej konstrukcjami. Przydatną umiejętnością jaką nabywa się w trakcie kursu logiki na prawie jest też umiejętność analizowania tekstów, które są sformułowane w języku prawniczym oraz prawnym oraz wypowiedzi uczestników dyskusji prawniczej pod tym kontem czy są zgodne z konstrukcjami logicznymi. Na koniec to co najważniejsze. Umiejętności nabyte przy studiowaniu logiki pozwalają na podejmowanie i uzasadnianie decyzji, nie zapominając o konstrukcjach logicznych.

Więcej
Cze 26, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Funkcja rekreacyjna

Funkcja rekreacyjna

Funkcja rekreacyjna czasu wolnego obejmuje jednak wszelkie ruchowe sposoby zagospodarowania czasu, czyli tzw. wypoczynek czynny. Będą to więc spacery, zabawy ruchowe, gry sportowe, amatorskie, uprawianie różnorakich dyscyplin sportowych. Dla młodego organizmu, przeciążonego odbywającą się w pozycji siedzącej nauką, jest to zbawienny sposób wypoczynku. Usprawnia on, bowiem funkcjonowanie ciała, koryguje wygląd sylwetki, dodaje sił witalnych, uczy współdziałania, pobudza do rywalizacji i pokonywania trudności.

Więcej
Cze 24, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Zarząd jednostki

Zarząd jednostki

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przygotowuje projekt budżetu
z uwzględnieniem zasad prawa budżetowego i wskazówek rady gminy. Projekt ten, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zarząd przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Oprócz uwzględniania bardziej niebagatelnych źródeł uposażeń i klasyfikacji poszczególnych wydatków, projekt budżetu powinien zawierać zapis o obowiązku zaprojektowania rezerwy na nieprzewidywane wydatki w wysokości do 1% wydatków budżetu1.
Rada gminy zobowiązana jest do uchwalenia budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego nie w przyszłości niż do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W przypadku nieuchwalenia budżetu, niemniej jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, fundamentem gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przygotowany przez zarząd jednostki. Po 31 marca roku budżetowego uprawnienie do ustalenia budżetu jednostki samorządu lokalnego przechodzi na regionalne izby obrachunkowe. Mają one czas do końca kwietnia danego roku budżetowego na zobowiązanie budżetu

Więcej
Cze 24, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Wady i zalety wykorzystania nowych mediów w komunikacji

Wady i zalety wykorzystania nowych mediów w komunikacji

W dzisiejszych czasach czy nam się to podoba czy nie w naszą komunikację międzyludzką w coraz większym stopniu wdarły się nowe media. O ile wciąż znalazłoby się wiele osób, które nie korzystają ze skype czy komunikatorów internetowych, to jednak trudno byłoby znaleźć osobę, która regularnie nie używałaby telefonu. Z sytuacji takiej wynika wiele zalet i wiele też minusów. Na początek o plusach. Przykładowo dzięki urządzeniem takim jak skype czy rozmaitym komunikatorom możemy porozumiewać się w sytuacjach, w których jeszcze do niedawna byłby to praktycznie nie do pomyślenia np. w przypadku, kiedy przebywamy na dwóch różnych krańcach kontynentu. Po drugie jest to rodzaj komunikacji stosunkowo wygodnej i w miarę taniej. O ile łącza działają prawidłowo możemy się ze sobą porozumiewać za pomocą komunikatów werbalnych, jak i niewerbalnych. W następnej kolejności należałoby wymienić telefon, ponieważ z uwagi na powszechność telefonów komórkowych, i smartfonów to druga z popularniejszych form komunikacji przy użyciu nowych mediów. Ta forma komunikacji jest już jednak nieco uboższa. (Mówimy tu jednak o tradycyjnej rozmowie, nie o wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych czy komunikowaniu się za pomocą komunikatorów). Zostaje ona bowiem ograniczona tylko i wyłącznie do komitatów werbalnych. Tym, co zbliża ją do tradycyjnej rozmowy, jest to że sporo możemy wyczytać również ze sposobu mówienia rozmówcy, intonacji, akcentowania niektórych słow. Najbardziej uboga wydaje się być komunikacja przy użyciu komunikatorów. Tutaj nie tylko jesteśmy  w stanie wspomóc się gestem, czy mimiką, ani też intonacją czy modulowaniem głosu. Odbiorca może mieć więc problem z rozszyfrowaniem tego, w jakim jesteśmy nastroju, czy żartujemy, jesteśmy podenerwowani, ironizujemy itd. Z tego powodu ten typ komunikacji jest uważany za najbardziej powierzchowny i nawet obficie dodawane emotikiony nie są w stanie zastąpić tradycyjnej komunikacji.

Więcej
Cze 23, 2013

Opublikowany by | 0 Comments

Jak tworzy się słowo?

Jak tworzy się słowo?

Język jest żywym tworem, do którego co rusz dokładane są jakieś nowe słowa. Każdego roku do naszego języka trafia bardzo wiele zapożyczeń (obecnie szczególnie z języka angielskiego, jednak historia pokazuje, że zapożyczenia bynajmniej nie są niczym nowym), kalek językowych, neologizmów, nowo utworzonych słów. Bardzo często w momencie, kiedy się pojawiają nikt nie wróży im dłuższej kariery, jednak po jakimś czasie wchodzą w uzus i nasi językoznawcy, uznając je za w pełni obowiązujące, wpisują je do nowych słowników. Jednocześnie wiele słów też zamiera. Bardzo często w związku z tym, że po prostu nie ma już desygnatu, które one opisywały. Nauka, która zajmuje się powstawaniem nowych słów oraz zasad, według jakich one są tworzone to słowotwórstwo. Co więcej słowotwórstwo nie tylko bada, według jakich reguł tworzone są nowe słowa, ale wprowadza też pewne normy, według których należy je tworzyć. Najważniejsze dwa elementy słowotwórstwa to wyraz podstawowy oraz wyraz pochodny. Istnieją takie wyrazy, które pełnią tylko i wyłącznie rolę wyrazu podstawowego, jak też takie, które mogą pełnić rolę wyrazu podstawowego i pochodnego. Opis procesu, w jaki wyraz podstawowy przekształca się w wyraz pochodny nazywany jest w słowotwórstwie parafrazą słowotwórczą. Zaś samo badanie jest analizą słowotwórczą. Wyraz pochodny powstaje poprzez dodanie fonemu do podstawy słowotwórczej. Zazwyczaj ma on postać przedrostka lub przyrostka. Przedrostek zostaje dodany przed podstawą słowotwórczą, a przyrostek po niej. Chociaż wyróżniamy też wyrazy, które powstały jako zbitka dwóch słów, które połączył wspólny śródrostek. Mamy również do czynienia z czymś takim jak formant zerowy. Tego typu końcówka, a dokładniej rzecz ujmując jej brak występuje zazwyczaj w przypadku rzeczowników utworzonych od czasowników.

Więcej